Endret: 29. januar 2019
Penger

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

10 psykisk helse- og rustilskudd å søke om

10 psykisk helse- og rustilskudd å søke om

Kommunene kan i disse dager søke om en rekke tilskudd innenfor psykisk helse- og rusarbeid.

Som tidligere omtalt på napha.no kan kommunene innen 20. februar søke Helsedirektoratet om til sammen 21 millioner kroner til Rask psykisk helsehjelp, og 205 millioner til psykologer i kommunene.

Housing First, ACT/FACT, samhandling

Tilskudd til Tilbud til mennesker med langvarige og – eller sammensatte tjenestebehov vil bli utlyst innen utgangen av januar. Forventet søknadsfrist er 1. mars. Tilskuddet søkes hos Fylkesmannen Dette tilskuddet går blant annet til Housing First, ACT/FACT og samhandlingsprosjekter generelt.

Arbeid/IPS

Tilskudd til Individuell jobbstøtte og/eller Jobbmestrende oppfølging planlegges kunngjort i midten av februar og med søknadsfrist 1. april 2019. Budsjettrammen er på cirka 50 millioner kroner.

Kommunalt rusarbeid

Midler til kommunalt rusarbeid kommer, men litt forsinket. Dette fordi det utarbeides elektroniske søknads- og rapporteringsskjema. Dette tilskuddet søkes hos Fylkesmannen.

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Dette tilskuddet  er gitt til ulike kompetansehevende tiltak, som for eksempel implementering av tilbakemeldingsverktøyet  FIT. Forvaltes av Fylkesmennene, som man kan kontakte for å få vite søknadsfristen i det enkelte fylke. I Nordland er fristen februar 2019.

Styrking av habilitering og rehabilitering

Tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering forvaltes av Fylkesmannen, med ulike frister for de enkelte fylker. Inn under dette tilskuddet kommer for eksempel arbeid med Individuell plan og koordinatorer.

Bruker- og pårørendearbeid 

Tilskudd til  Bruker- og pårørendearbeid innen psykisk helsetjenester har frist 1. februar, og søkes Helsedirektoratet. Søkes av blant annet brukerorganisasjoner og frivillige organisasjoner. NAPHA vet at kommuner har samarbeidet med organisasjonene om å søke på disse midlene. Midlene går blant annet til «opplæring og veiledning av erfaringskonsulenter» og brukerundersøkelser.

Aktivitetstilbud

Tilskudd til aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring.

Søkes av ideelle og frivillige organisasjoner, med fokus på samarbeid med kommuner. Frist er 1. februar.

Hjelp til krevende omsorgsoppgaver

Midlene skal bla gå til utvikling av rutiner og systemer i kommunene for å kartlegge og ivareta de med krevende omsorgsoppgaver-  barn og unge som pårørende. Søknadsfristen er 31. januar.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen