Endret: 04. februar 2019
lure16769854

AKTUELT: Mange erfaringskonsulenter er i en midlertidig stilling. Usikkerheten i magen når kontrakten begynner å nærme seg slutten, kan være vanskelig for mange. (Ill.foto: www.colourbox.com)

-For få erfaringskonsulenter med pårørendeerfaring

-For få erfaringskonsulenter med pårørendeerfaring

En nylig utført spørreundersøkelse av erfaringskonsulenter, viser at de fleste er kvinner. Et fåtall av dem får veiledning, og rundt halvparten er i prosjektstillinger.

Torbjørn Mohn-Haugen,  styreleder i Erfaringssentrum, påpeker at det ikke er godt nok at det kun er rundt 50 prosent som i dag har en fast stilling.

–Jeg synes funnene viser at vi må jobbe enda mer med å få til faste stillinger for erfaringskonsulenter, sier han til erfaringskompetanse.no.

Mohn-Haugen, som er styreleder i Erfaringssentrum, påpeker at det er viktig med ordnede arbeidsforhold. –Usikkerheten i magen når kontrakten begynner å nærme seg slutten, kan være vanskelig for mange, sier han.

De aller fleste er kvinner

Det er Erfaringskompetanse og organisasjonen Erfaringssentrum som har gjennomført questback-spørreundersøkelsen blant offentlig ansatte erfaringskonsulenter. Man mottok 87 svar.

56 svarte at de var kvinner, 21 at de var menn, 10 svarte ikke på spørsmålet om kjønn. 43 var ansatt i prosjektstillinger, mens 38 var fast ansatt. Fem svarte at de var i vikariat for fast stilling, mens en ikke svarte.

–Flere må organisere seg

Det viste seg at over halvparten av stillingene ikke hadde en arbeidsbeskrivelse. 20 av deltakerne som hadde en arbeidsbeskrivelse, sa at denne ikke er dekkende for jobben de utfører. Mohn-Haugen ønsker nå at flere erfaringskonsulenter organiserer seg.

-Vi har nå hatt et møte med Fagforbundet som resulterte i at de har lagt inn «erfaringskonsulent» som egen medlemskode. Nå kan alle som melder seg inn der velge erfaringskonsulent som yrkestittel, sier han.

–Deres stemme trenger å bli tydeligere

For øvrig viste det seg at få av deltakerne i undersøkelsen hadde pårørendeerfaring.

–Jeg synes det er synd at det for få erfaringskonsulenter med pårørendeerfaring, sier Mohn-Haugen til erfaringskompetanse.no.

-Jeg tror at deres stemme trenger å bli tydeligere inn i tjenestene.

Kommenter:

Mer om

erfaringskonsulent pårørende erfaringskompetanse nyhet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen