Selvhjelp – en mulighet for endring

Velkommen til seminar om selvhjelp og oppstart av selvorganiserte selvhjelpsgrupper.
Tid og sted

Fossliåsen 26, Stjørdal

5. april kl 09:00 - 5. april kl 12:30

Arrangør:
Selvhjelp Norges distriktskontor for Trøndelag, Møre og Romsdal i samarbeid med Kommunepsykolog Kari Hollup, Stjørdal kommune

Tema/Agenda/Innhold

- Hva er selvhjelp?

- Rammer og prinsipper for en selvhjelpsgruppe

- Om å delta i en selvhjelpsgruppe

Innlegg ved - LINK Trondheim v/Kjersti Husby, Mental Helse v/Veronika Kjesbu, kommunepsykolog Kari Hollup

Selvhjelp er et verktøy for å igangsette selvstendige prosesser uten å være avhengig av en spesialist som følgeperson. Målet er økt hverdagsmestring. Det skal være et supplement til offentlige og private helsetilbud og tiltak, og kan gjerne benyttes parallelt.

Gratis deltakelse. Vi avslutter med lunsj.

Påmelding innen 29.03.19 til:  karif@selvhjelp.no, Tlf 977 88 607

Relevante artikler:

Ingen treff...