Fysisk aktivitet integrert i behandling?

Helsesport i bevegelse mellom miljøterapi og medisiner.
Hvordan integrere fysisk aktivitet i tverrfaglig behandling av psykiske lidelser?
Tid og sted

Kildehuset, Modum Bad

2. mai kl 09:00 - 2. mai kl 15:30

Arrangør: Kildehuset, Modum Bad

Vi er skapt til bevegelse. Regelmessig fysisk aktivitet forebygger og reverserer en rekke sykdommer og lidelser. I tillegg kan fysisk aktivitet som metode gi flere indirekte effekter som påvirker følelser, relasjoner og søvn.

Fysisk aktivitet er virksom behandling ved noen psykiske lidelser. Effekten er best dokumentert ved milde til moderate former for depresjoner, ved noen av angstlidelsene, ved spiseforstyrrelser, ved misbruk eller avhengighet av rusmidler og ved schizofreni. Fysisk aktivitet kan med fordel kombineres med andre former for behandling, men også benyttes som eneste tiltak.

Målgruppe for kurset:

Personell som arbeider eller ønsker å arbeide med fysisk aktivitet som del av behandlingen i kommunehelsetjenesten, i primærhelsestjenesten, DPS, aktivitetssentre, helsesports – og idrettspedagoger.

For mer informasjon og påmelding se HER

Relevante artikler:

Ingen treff...