Publisert: 15. mars 2019.   Endret: 22. mars 2019
thumb8533

ASSISTERT SELVHJELP: Rask psykisk helsehjelp (RPH) i Molde bruker assistert selvhjep på nett og egenutviklede moduler for selvhjelp i møte med brukerne, forteller Ragnhild Naas (lengst t.h.). Her sammen med kollegene Tore Jarl Olsen og Annett Eidem Røsok. I tillegg jobber Margareta Lindseth i RPH Molde. FOTO: Møyfrid Kjølsdal/napha.no arkiv

Assistert selvhjelp skaper selvstendige brukere

Assistert selvhjelp skaper selvstendige brukere

Assistert selvhjelp hjelper brukere av Rask psykisk helsehjelp i Molde til å styre egen bedringsprosess.

Som et ledd i Molde kommunes satsing på recovery, legger de til rette for at brukerne i størst mulig grad skal få lett tilgjengelig informasjon og selv være en pådriver i egen bedringsprosess. God informasjon på nett, og assistert selvhjelp som en del av tilbudet, er derfor viktig.

Egenutviklede moduler

I tillegg til kurs, individuelle samtaler og informasjon på nettsidene bruker de ansatte egenutviklede moduler med skriftlig informasjon relatert til ulike typer utfordringer, som angst, depresjon og søvnproblemer. De bruker også det internettbaserte selvhjelpsprogrammet Assistert Selvhjelp til de brukerne som ønsker det.

– Vi har laget moduler som i stor grad er basert på stoff fra Norsk forening for kognitiv terapi. Vi bruker disse sammen med oppfølging via kurs eller individuelle samtaler i en stor del av samtalene våre, forteller Ragnhild Naas i RPH Molde.

Fornøyde brukere

Hun forteller at de først laget modulene som en bok, men at de har sett større nytte av å sette sammen en perm til hver enkelt, tilpasset hans eller hennes behov.

– Først laget vi en bok om depresjon, så en om angst. Disse har vi nå gjort om til moduler og har også egne moduler om søvnproblemer. Hver enkelt bruker får en perm, som vi setter sammen ut fra hva den enkelte strever med. I denne kan de lese relevant stoff og gjøre oppgaver, som vi igjen følger opp i samtaler. Vi har fått tilbakemelding fra flere brukere om at dette er en nyttig måte å jobbe på.

Selvhjelp på nett

– Vi har jobbet mye med nettsiden vår. Dette for å bidra til at brukere selv kan finne god informasjon om både tilbudet generelt samt få annen relevant kunnskap. Gjennom denne måten å tenke selvhjelp på fremhever vi den egeninnsatsen som kreves av brukerne for å nyttiggjøre seg vårt tilbud på en best mulig måte.

Forside lavterskelhefte
Trykk på bildet, og se NAPHAs hefte om lavterskeltilbud, som denne artikkelen er en del av.

Kommenter:

Mer om

lavterskeltilbud rask.psykisk.helsehjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen