Endret: 18. mars 2019
Rask psykisk helsehjelp-teamet i Fredrikstad

RPH-TEAMET I FREDRIKSTAD: Fra v.: Psykolog Mari Velgaard, psykologspesialist Thomas Knutsen, igangsetter av selvhjelpsgrupper Angelica Nielsen, klinisk vernepleier Hanne Grelland, og psykolog og prosjektleder Zeenat Rafiq (bak). Foto: Fredrikstad kommune.

Gir Rask psykisk helsehjelp-brukere tilbud om selvhjelpsgrupper

Gir Rask psykisk helsehjelp-brukere tilbud om selvhjelpsgrupper

Brukere i Fredrikstad kan fortsette i selvhjelpsgrupper når de er ferdige med Rask psykisk helsehjelp (RPH).

– Mange setter stor pris på tilbudet, sier prosjektleder  for RPH, Zeenat Rafiq.

Det hele kom i stand ganske tilfeldig.

– Vi begynte med RPH i Fredrikstad i november 2017, og en av dem som ble ansatt, Angelica Nielsen, ledet allerede da selvhjelpsarbeidet i kommunen vår.

– Det ble naturlig for henne å informere brukerne om tilbudet om selvhjelpsgrupper da de skulle slutte med RPH, forklarer Rafiq.

– Kan fordøye det de har lært sammen med andre

Mange gir uttrykk for at de synes det er flott å få delta i en slik gruppe.

– Flere av dem som har vært i kontakt med RPH i Fredrikstad, via kurs, individuell behandling eller i gruppeterapi, har takket ja til å bli med i selvhjelpsgruppe etterpå. Og mange kommer med tilbakemeldinger om at de synes det er fint å ha mulighet til å fortsette å jobbe videre på den måten når de er ute av RPH, som jo foregår i en begrenset periode.

– Det fanger dem opp i en sårbar fase.

Nyttig å snakke med andre i lignende situasjon

Rafiq påpeker at det ofte kan være vanskelig å avslutte en behandlingsrelasjon.

– Da kan selvhjelpsgrupper fungere som en naturlig overgang. Deltakerne forteller at de synes det er nyttig å ha kontakt med personer som har stått i lignende problemer som de har gjort selv. De opplever det som interessant og givende å snakke med andre, sier Rafiq.

Jobber på egen hånd

Hun føler at selvhjelpskonseptet er i RPHs ånd.

– Poenget er at man skal lære å håndtere vanskene man har. Deltakerne driver selvhjelpsgruppene selv. Angelica hjelper til i oppstarten av gruppene, med å veilede og legge til rette. Så trekker hun seg ut. Etterpå jobber gruppa selv, uten hjelp fra den psykiske helsetjenesten.

Hvor lenge er opp til den enkelte gruppa.

– Noen kan holde på veldig lenge, forteller Rafiq. Før hun slår fast:

– Vi vil anbefale andre RPH-kommuner å etablere et samarbeid med Selvhjelp Norge. For mange kan selvhjelpsgrupper være et svært godt tilbud.

Forside lavterskelhefte
Trykk på bildet, og se NAPHAs hefte om lavterskeltilbud, som denne artikkelen er en del av.

Kommenter:

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp lavterskeltilbud selvhjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen