Publisert: 03. april 2019.   Endret: 04. april 2019
Kristin Trane ser på nettsiden til Asker

TOMMEL OPP: NAPHA-rådgiver Kristin Trane liker nettsidene til psykisk helse- og rustjenestene i Asker og Kristiansand. Her studerer hun Askers side. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no

-Hver fjerde psykiske helsetjeneste har god nettside

-Hver fjerde psykiske helsetjeneste har god nettside

16 av 60 sjekkede nettsteder for kommunale psykiske helsetjenester er gode og brukervennlige, mener NAPHA-rådgiver Kristin Trane.

-Gode nettsider er viktig fordi det for mange er den første kontakten inn til en psykisk helse- og rustjeneste, mener Trane.

16 «skikkelig god»

Hun har sett på nettsidene til psykisk helse- og rustjenestene i 60 kommuner, med utgangspunkt i tilbudet til mennesker med lette og moderate psykisk helse- og rusutfordringer.

-Jeg gikk inn på kommunens hovedside og søkte på psykisk helse derfra, med tanke om at jeg var en som lette etter et tilbud til meg selv. Gjennom dette søket fant jeg at 16 av kommunene hadde nettsider hvor jeg opplevde å få skikkelig god informasjon, sier hun, og understreker at dette er hennes subjektive oppfatning.

-Terskelen reduseres

På disse sidene kom det tydelig frem at de hadde et tilbud til målgruppen, og en god oversikt over innholdet i tilbudet.

-Det var for eksempel lett å se kurs, grupper og andre tilbud kommunen hadde, og en del steder var det lenker med ytterligere informasjon. Det var også enkelt å finne kontaktinformasjon, sier Trane.

Hun opplevde det veldig forskjellig å komme til en side med telefonnummeret til kommunens sentralbord, kontra det å få oppgitt direkte telefonnummer til psykisk helse- og rustjenesten.

-Terskelen reduseres ved å gi direktenummeret, og enda bedre slik som noen steder der det var bilde og navn på ansatte en kunne ta direkte kontakt med. Jeg synes også det er fint om en får valget mellom å ta kontakt skriftlig eller muntlig, sier hun.

Asker og Kristiansand gode eksempler

Hun trekker frem nettsidene til Asker og Kristiansand som to gode eksempler.

-Begge spesifiserer for eksempel at en ikke trenger henvisning, at tjenesten er gratis, og de gir en god oversikt over tilbudet sitt. Det er også kontaktinformasjon direkte til lavterskeltilbudet, og det var enkelt å finne sidene gjennom å søke, synes Trane.

Hun gjorde undersøkelsen i forbindelse med at NAPHA laget heftet God hjelp når det trengs, som handler om lavterskeltilbud i kommunene til mennesker med lettere psykisk helse- og rusutfordringer.

-Jeg gjorde søk på ordet psykisk helse på nettsidene til et tilfeldig utvalg av 60 norske kommuner. Dette for å få et bilde av hvordan det kan være for innbyggerne å finne informasjon om psykisk helse- og rustjenester på kommunenes nettsider, sier hun.

Sjekkliste

Enkelte nettsteder oppgir ikke telefonnummer, noe hun mener bør være en minstestandard. En del steder var det heller ikke mulig å finne ut om kommunen hadde et tilbud til målgruppen. Trane mener disse punktene er særlig viktige for en kommunal psykisk helse- og rustjeneste å ivareta på sin nettside: 

  • At telefonnummer og e-postadresse står oppgitt, og tjenesten fremstår som lett å kontakte.
  • At nettsiden gir god oversikt over innholdet i tilbudet.
  • At det er lett å finne psykisk helse- og rustilbudet ved søk på kommunenes forside.
  • At tilbudets navn er lett å forstå.
  • Tydelig informasjon om at tilbudet er gratis, og at man ikke trenger henvisning.
  • Klar informasjon om hvilke brukergrupper tjenester har et tilbud til, nærmere bestemt om de har til både de med lettere, moderate og mer omfattende psykiske helse- og rusutfordringer.

-Bilde av de ansatte, og lenker med relevant lesestoff og informasjon, synes jeg også gjør sidene bedre. Tilbudene bør være gratis og uten behov for henvisning, og det bør komme tydelig frem at tilbudet kan benyttes både av brukere og pårørende, sier hun.

-Er med å normalisere

Noen steder står det at man må søke om tjenester eller ha henvisning, eller det er ikke informasjon om tilbud til mennesker med lettere og moderate utfordringer.

-Der jeg fikk informasjon om at jeg kunne ta kontakt uten at det var behov for henvisning, følte jeg at terskelen var lavere. Det er med på å normalisere det å ha utfordringer i større grad, og gi mer håp om å kunne få det bedre raskere, mener hun.

Veilederen Sammen om mestring anbefaler at tjenestene driver aktivt informasjonsarbeid, og at de har lett tilgjengelige tjenester.

-Dette mener jeg understreker viktigheten av å ha gode nettsider, sier Trane.

Kommenter:

Mer om

nyheter lavterskeltilbud brukervennlighet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen