Pakkeforløp – kunnskapsbehov og kommunalt evalueringsarbeid

Tid og sted

Scandic Solsiden Hotel, Trondheim

2. oktober kl 11:00 - 3. oktober kl 15:00

Nasjoblinalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), KBT Midt-Norge, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NROP), Rådet for psykisk helse, Helseetaten i Oslo kommune, Asker kommune og Universitetet i Sørøst-Norge arrangerer sin årlige Forskningskonferanse i Trondheim 2.-3.oktober.

Årets tematikk er «Pakkeforløp – kunnskapsbehov og kommunalt evalueringsarbeid»

Målgruppe for konferansen er ledere og fagfolk i psykisk helse- og rustjenester i kommunene – som jobber med å utvikle det faglige grunnlaget for å skape bedre tjenester for personer med rusproblemer og psykiske lidelser. I tillegg kan konferansen også være relevant for forskningsinstitusjonene, universitet- og høgskolesektoren, bruker- og frivillige organisasjoner, samt kompetansemiljøer.

Mange kommuner er fortsatt i startfasen av implementering av pakkeforløp, og konferansen er tenkt å være en møteplass for faglig påfyll og ideer til god praksis til videre arbeid om:

  • FoU som metodikk og prosess
  • Eksempler på god kommuneevaluering
  • Kunnskapsbehov i kommunene
  • Kunnskapsbruk i kommunene
  • Viktige virkemidler og tiltak i pakkeforløp

Konferansen holdes på Scandic Hotell Solsiden.

Deltakeravgift: kr. 1.200,- for to-dager konferanse inkludert lunsj og pauseservering.

Middag 02.10.: kr. 200,-

Klikk HER for påmelding.

Programmet er under arbeid.

Relevante artikler:

Ingen treff...