Erfaringssamling FIT/KOR i Nordland

Erfaringssamling for kommuner i Nordland som bruker tilbakemeldingsverktøy (FIT/KOR), og ønsker å utvikle tjenestene basert på tilbakemelding fra brukerne.
Tid og sted

Hotell Scandic, Bodø

30. oktober kl 11:00 - 31. oktober kl 13:00

Målgruppe: Fagfolk og ledere i kommuner i Nord-Norge som bruker FIT/KOR, eller som har grunnleggende kunnskap om feedback-verktøy og trenger inspirasjon for å komme i gang med implementering.

DPS-enheter i Nordland og kommuner i Troms og Finnmark som har tatt i bruk tilbakemeldingsverktøy er også velkommen.

Arrangør: Fylkesmannen i Nordland, Rana kommune, KoRus-Nord og NAPHA

Tema på samlingen:

  • Status for implementering av FIT/KOR i Nord-Norge
  • Viktige grep i implementeringen
  • Erfaringsdeling- utfordringer og suksesser
  • Hvordan komme videre, blant annet ved hjelp av FIT-veiledning
  • Etablering av FIT-nettverk i nord

For mer informasjon og påmelding: www.korusnord.no/kurs 

Kontaktpersoner:

Siv Bårdsen, Rana kommune: Siv.Bardsen@rana.kommune.no

Elisabeth Nordmo, KoRus-Nord: elisabeth.nordmo@korusnord.no

Gretha Evensen, NAPHA: gretha.evensen@napha.no

Relevante artikler:

Ingen treff...