Endret: 07. juni 2019
Une Tangen

KRAFTFULLT VERKTØY: Prosjektleder bak Utenfor-regnskapet, seniorrådgiver Une Tangen i KS, tror regnskapet blir et kraftfullt verktøy for kommunene. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no

Utenfor-regnskap viser at det lønner seg å forebygge

Utenfor-regnskap viser at det lønner seg å forebygge

-Vi vil vise hvor mye du kan investere i en barndom, og at det likevel vil lønne seg hvis man klarer å gi dem gode liv, sier prosjektleder Une Tangen i KS.

-Utenfor-regnskapet er en avansert beregningsmodell som kobler data som ikke er blitt koblet tidligere. Vi ser på forbruk av velferdstjenester gjennom et livsløp, sier Tangen.

NAV-tiltak i barnehagen

Verktøyet ble lansert i mai i år, og er skreddersydd for at kommunene skal se hvor mye det lønner seg for offentlige budsjetter å gi hjelp og tiltak tidlig.

-Vi håper modellen kan bli et dialogverktøy for hvordan man kan samarbeide mellom nivåer. At for eksempel NAV kan være med å finansiere tiltak i barnehagen slik at disse barna kan bli fremtidige skattebetalere, og ikke være avhengig av overføringer fra NAV, sier Tangen. 

Mye brannslukking i Norge

Jo eldre man blir uten at man har utdanning og jobb, jo vanskeligere blir det å komme inn i varmen, påpeker hun.

-Vi driver mye brannslukking i Norge. Kanaliserer vi ressurser til tidligere innsats vil både det offentlige og enkeltmenneskene vinne mye, mener hun.

Forbruker mye mer enn snittet

Utenfor-regnskapet viser både når man bør sette inn tiltak, og hvem som har størst fare for å falle utenfor.

-Regnskapet ser på utsatte målgruppers forbruk av offentlige tjenester i løpet av livet, sammenlignet med et gjennomsnitt av befolkningen. Vi ser at målgruppene som er plukket ut blir mer straffet i rettssystemet, forbruker mer spesialisthelsetjenester innen både somatikk og psykiatri, kommunale tjenester, barnevernstjenester, mottar mer økonomisk støtte og betaler mindre inn i skatt enn gjennomsnittet, sier Tangen. 

-Kommunene i god gang

Blant barn regnskapet ser på som risikoutsatt er de som bor i lavinntektsfamilier der foreldrene har innvandrerbakgrunn, der foreldrene mottar sosialhjelp, eller barn som har angst eller depresjon, atferdsvansker, samt flere andre faktorer.

-Kommunene opplever jeg er i veldig god gang med å se tjenester i sammenheng, og samordne sine tjenester overfor vanskeligstilte familier. Bak Utenfor-regnskapet ligger det avanserte koblinger av data, og det er derfor et kraftfullt verktøy for kommunene til å se hvor tiltak bør settes inn tidlig, sier hun.

Utenfor-regnskapet ble på Arendalskonferansen 6. juni vist frem som et godt eksempel på innovasjon i kommunale tjenester.

Kommenter:

Mer om

nyheter forebyggende.arbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen