Endret: 18. juni 2019
housing first film

AKTUELT: Politikerne i Trondheim vil ta hensyn til Housing First-modellens gode resultater, når de skal beskrive hvordan kommunen skal arbeide og håndtere problematikken med bostedsløshet. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

Ny dokumentarfilm følger Housing First-brukerne og hjelperne nært

Ny dokumentarfilm følger Housing First-brukerne og hjelperne nært

Dokumentarfilmen «Hjerterom» ble nylig vist i Trondheim rådhus. Filmen gir innsyn, både i hjelperrollen, metoden, og hvordan det går med brukerne.

Politikere, deltakere i filmen, Housing First-ansatte, brukerorganisasjoner, NAPHA og andre interesserte var til stede på visningen av filmen, som følger Housing first-teamet i Trondheim, og noen brukere, over flere år.

 «Hjerterom» er den andre dokumentaren, der produsent Rune Schytte lar oss ta del i livene til tidligere bostedsløse deltakere i Housing First Trondheim, og deres vei mot egen leilighet og et annet liv.  

Verdifullt innblikk

Schytte har et sterkt engasjement. Dokumentaren gir et verdifullt innblikk i hvordan oppfølgingen og hverdagslivet i ny bolig fortoner seg for deltakere i Housing First Trondheim.  

Filmen er viktig dokumentering av de virksomme prinsippene i Housing First modellen, og kan bidra til at flere kommuner kan bli interessert i å starte Housing First team, og arbeide ut i fra en evidensbasert modell mot bostedsløshet. Baldurfilm har produsert filmen, og den er finansiert av Trondheim kommune og Husbanken.

Politikere i Trondheim tar Housing First på alvor

Etter visningen var det en debatt med tema: «Hvordan hjelpe bostedsløse og løse bostedsløshet?» En representant fra Helse- og omsorgskomiteen i Trondheim bystyre fortalte at kommunens boligsosiale handlingsplan skal til politisk behandling i august 2019.

Politikerne vil ta hensyn til Housing First-modellens gode resultater, når de skal beskrive hvordan Trondheim kommune skal arbeide og håndtere problematikken med bostedsløshet.

Dokumentert virkning

Både i dokumentaren og i debatten ble det formidlet at Housing First-modellen, gjennom forskning, kan dokumentere svært god effekt. Arbeid etter modellen er virksomt for åtte av ti personer som blir deltakere i Housing First.

Deltakerne forteller at de greier å beholde stabilitet i boforholdet og at de har en bedre livskvalitet (Housing First Norge.

 

 

 

 

Housing First
  • Målgruppe: Personer som er bostedsløse og sliter med rus og /eller psykiske lidelser.
  • Overordnet mål for Housing First-modellen er at det skal bli slutt på bostedsløshet, og at det å bo med nødvendig oppfølging for å støtte bedringsprosessene til den enkelte, er et grunnleggende behov, som må dekkes før annen behandling og rehabilitering.
  • Det vurderes som viktig å arbeide med å finne en bolig som deltakeren vil bo i. Valgfrihet og påvirkning er viktige verdier.

Kilde: Metodehåndbok for Housing First

Fem sentrale prinsipper i Housing first-modellen:

  • Tilgang til bolig uten krav om rusfrihet eller behandling.
  • Deltakers ønske om type bolig og i hvilket bomiljø er viktig.
  • Housing First er recoveryorientert.
  • Støtte og tjenester er tilpasset deltaker.
  • Integrering i nærmiljø og nettverk

Kilde: Pathways to Housing

Kommenter:

Mer om

housing.first bolig rusproblem.og.psykisk.lidelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen