Skal vi "stå i det" for enhver pris - eller bør vi rette mer oppmerksomhet?

Kurs: NÆR HALVPARTEN AV HELSE- SOSIALARBEIDERNE HAR BLITT SLÅTT, TRUET OG SPARKET PÅ JOBB
Krevende arbeidssituasjoner hvor ansatte utsettes for trusler om vold, vold eller er vitne til alvorlig selvskadende atferd eller hemming av utvikling hos klientene.
Tid og sted

Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo

25. september kl 09:00 - 25. september kl 15:15

Arrangør: ISOP Seminarer

Om kurset

Kurset tar for seg tematikk knyttet til det å stå i utfordrende arbeidssituasjoner over tid – hvor tjenesteytere utsettes for trusler om vold, vold eller er vitne til alvorlig selvskadende atferd eller hemming av egen utvikling hos klientene/tjenestemottakerne. Hva gjør det med oss, når vi er vitne til eller opplever slike situasjoner i arbeidshverdagen? Hvordan kan vi forebygge at slike situasjoner oppstår og vedvarer over tid? Hvilke tiltak kan vi implementere for å bedra kunne ivareta våre ansatte og kollegaer som opplever utrygghet, frykt og redsel på jobb? 

For informasjon og påmelding se HER

Relevante artikler:

Ingen treff...