Nettverkssamling for erfaringskonsulenter i nord

Den tredje erfaringskonsulentsamlingen innen rus og psykisk helse gjennomføres 9.-10. oktober 2019 i Bodø. Hovedtema: Utvikling av rollen som erfaringskonsulent.
Tid og sted

Thon Hotel Nordlys, Bodø

9. oktober kl 10:30 - 10. oktober kl 14:00

Å møtes og dele erfaringer, spørsmål og refleksjoner er viktig når nye roller skal utformes.

Erfaringskonsulentsamlingen tar sikte på nettopp det.

Dag 1, tirsdag 9. oktober, er forbeholdt erfaringskonsulentene. Vi inviterer erfaringskonsulentene på middag kl.19.00 den 9. oktober.

Dag 2, onsdag 10. oktober, er for både erfaringskonsulenter og deres overordnede.

Fylkesmannen dekker dagpakke for inntil 2 personer fra hver kommune. Reise og opphold dekkes av den enkelte. Husk at det er gitt tilskudd til kompetanseheving for de kommuner som har søkt og fått tilskudd i 2019.

Påmeldingfrist: 25. september. Bindende påmelding. 

Se program og meld deg på her.

Relevante artikler:

Ingen treff...