Grunnkurs i Supported Employment for jobbspesialister

Arbeids - og velferdsdirektoratet inviterer til grunnkurs i SE.
Tid og sted

Thon Hotel Storo, Oslo

9. oktober kl 10:00 - 11. oktober kl 15:00

Kurset er beregnet for nye jobbspesialister og metodeveiledere som er ansatt i Utvidet Oppfølging i NAV, eller i IPS-prosjekt som mottar tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Andre ansatte i NAV eller tiltaksbransjen bes undersøke andre muligheter for opplæring i SE. 

Kurset går over tre dager, og veksler mellom foredrag, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Arbeids- og velferdsdirektoratet dekker kurs med lokaler, dagpakke og fellesmiddag dag 2. Reise og overnatting med frokost dekkes av hver av de respektive organisasjonene og betales av hver enkelt deltaker på hotellet.

Mer informasjon når dere går inn på melding under, frist for påmelding er 9. september:-) 

 

Påmelding

 

 

Relevante artikler:

Ingen treff...