Psykisk helse og rus

Tid og sted

Oslo Kongressenter, Youngsgate 21

31. oktober kl 09:00 - 1. november kl 15:00

Arrangør: Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Fullstendig program publiseres her om kort tid. På denne siden finner du også påmeldingsskjemaet.

Utdrag fra programmet:

Pakkeforløp – hva er status?
Torhild Torjussen Hovdal, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling spesialisthelsetjenester

Pakkeforløp – svøpe eller velsignelse. Innføring av pakkeforløp på OUS
Petter Bugge, prosjektleder ved Oslo universitetssykehus, klinikk psykisk helse og avhengighet 

Hvordan forbereder/jobber kommunen med pakkeforløp psykisk helse og rus
Tord Moltumyr, helsesjef  i Meland/kommuneoverlege i Meland og Radøy, leder samarbeidsutvalget for Nordhordland og vil fra 2020 være tenesteleiar helse, Alver kommune 

Erfaringer fra Vestre Viken – e-læringsprogram for ansatte

Tvangslovutvalget – hva er innstillingen og konsekvenser
Bjørn Henning Østenstad, professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen 

Hvorfor møter vi rusavhengige annerledes enn andre akuttpasienter? Ruspasienter har samme rettigheter som andre
Guri Spilhaug, seksjonsleder ved Oslo universitetssykehus, Nasjonal Kompetansetjeneste TSB, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling

Individuell jobbstøtte i Bodø
Jan Olav Fjelldal, virksomhetsleder for oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus i Bodø 

Hva er egentlig betydningen av å ha et eget hjem? Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser
Solvår Wågø, forsker ved Sintef, avdeling for arkitektur, byggmatrialer og konstruksjon

Utfordrende å finne rett bolig til brukere med samtidig ruslidelse og psykiske lidelser
Bodil Bakken Domingos, enhetsleder i Vennesla kommune 

Relevante artikler:

Ingen treff...