PEGASUS-psykoedukativt gruppekurs for voksne med ADHD og deres nærstående

En dags opplæringskurs av gruppeleder til PEGASUS-psykoedukativt gruppekurs for voksne med ADHD og deres nærstående,
21.november 2019 i Oslo.
Tid og sted

Oslo

21. november kl 09:00 - 21. november kl 16:00

Arrangør: Merete Møller merete.k.moller@gmail.com

PEGASUS er et psykoedukativt kursmateriale for voksne med ADHD og deres nærmeste. Kurset er godt egnet som første intervensjon etter diagnostisering.

Målgruppe:
PEGASUS gruppelederkurs er rettet til fagpersoner som kan tenke seg å lede et PEGASUS kurs. Dette kan være psykologer, leger, sykepleiere og andre fagpersoner som har interesse for og kunnskaper om ADHD.

For informasjon se HER

Og HER

Påmeldingsfrist 24 oktober til Merete Møller, epost: merete.k.moller@gmail.com

Relevante artikler:

Ingen treff...