Endret: 15. oktober 2019

Foredrag fra NAPHAs FOU-konferanse 2019

Foredrag fra NAPHAs FOU-konferanse 2019

Konferansen hadde tittelen Pakkeforløp - kunnskapsbehov og kommunalt evalueringsarbeid og foregikk 2.-3. oktober 2019 i Trondheim. Foredragene finner du her.

Dag 1:

Tor Erik Befring, Seniorrådgiver, Helsedirektoratet: Pakkeforløp med kommunen som sentral aktør

Petter Bugge, Prosjektleder ved OUS, klinikk psykisk helse og avhengighet Pakkeforløp – svøpe eller velsignelse. Innføring av pakkeforløp ved Oslo Universitetssykehus

Line Langsholt, Rådgiver, Helsedirektoratet Brukerinvolvering i pakkeforløpene

Dagfinn Bjørgen, Daglig leder, KBT «Bruker-spør-bruker»-metoden i evaluering av pakkeforløp

Bror Just Andersen, PhD Psychol, Helse Sør-Øst Vestre Viken HF E-læringsprogram for pakkeforløp psykisk helse og rus – en plattform for felles faglig forståelse

 

Dag 2:

Marianne Borthen, Faglig Rådgiver, NAPHA Pakkeforløp, psykisk helse og kommuneperspektivet

Tord Moltumyr, Helsesjef, Meland kommune Erfaring med innføring av pakkeforløp så langt

Erlend Vik, Phd-kandidat, Høyskolen i Molde Koordinatorordninger som samordningstiltak – tre mulige paradoks 

Kristine Rensvik Viddal, Førsteamanuensis/ Nestleder utdanning, NTNU RETHOS – for mer bruker- og tjenestenære utdanninger

Lars Bergesen, Rådgiver, Byrådsavdelingen for helse og omsorg i Bergen kommune Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest og prosjektet Folkekommune

Kjell Hugo Dybwik, Rådgiver, Rådmannens stab Levanger kommune Evaluering av helse- og omsorgstjenestene i Levanger kommune

Petter Dahle, Faglig Rådgiver, NAPHA Kunnskapskilder som vitne til behov

 

 

FOU-konferanse Pakkeforløp

NAPHA arrangerte FOU-konferansen Pakkeforløp - Kunnskapsbehov og evalueringsarbeid 2.-3. oktober, 2019. 

Sted: Trondheim 

 

Kommenter:

Mer om

foredrag forskning konferanse napha pakkeforløp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen