Publisert: 16. oktober 2019.   Endret: 17. oktober 2019
Trine Habberstad, Guro Waksvik og Odd Volden på Lindesnes fyr.

SER UTENFOR NORGE: De tre forfatterne av boka Den blå hesten. Beretninger om likeverd og fellesskap, f.v. Trine Habberstad, Guro Waksvik og Odd Volden. Her ved Norges sørligste fastlandspunkt, Lindesnes fyr. FOTO: Kjell Olsen

-Samvær på ordinære arenaer bedre enn terapi i lukkede rom

-Samvær på ordinære arenaer bedre enn terapi i lukkede rom

-Vi må bort fra overtroen på at samtalene er det saliggjørende alternativet til medisiner og miljøterapi, mener brukeraktivist og forfatter av ny bok, Odd Volden.

-Vi lærer mer gjennom å være sammen med trygge mennesker, med og uten egenerfaring, med og uten fagkunnskaper, på ordinære arenaer, enn vi gjør gjennom terapeutiske samtaler bak lukkede dører, mener Volden.

Fem røde tråder

Sammen med journalist Guro Waksvik og tidligere medlem av kontrollkommisjonen ved Sørlandet sykehus HF, Trine Habberstad, har han skrevet boka Den blå hesten. Beretninger om likeverd og fellesskap. En blå papphest laget av psykiatriske pasienter ble et symbol på stengingen av asylene i Italia på 70-tallet, og boka tar for seg et 15 år langt samarbeid om psykososial helse mellom fag- og brukermiljøer i Agder og Toscana.

-Samvær, sosial turisme, antistigma, tjenester i bevegelse og vekst og mestring er de fem røde trådene i boka, sier Volden, som velger seg samvær som sitt personlige favorittemne.

-Mange i kommunesektoren vet veldig godt at samværsorienterte tjenester er det som fungerer best. Men de har av en eller annen grunn - beskjedenhet, manglende faglig selvtillit, redsel for å utfordre snakketerapeutene, ikke vet jeg - valgt å ikke gå høyt på banen og samle seg bak samværsfanen, sier han.

-Rette ryggen

Hans ønske er at mange i kommunesektoren vil lese boka.

-Jeg håper den kan bidra til at kommunefolkene, enten de jobber på dagsentre, i boliger, med fritidstilbud eller i andre samværsorienterte tjenester, vil rette ryggen og samle seg om samværet som et klart og selvstendig alternativ til medisinering og psykoterapi.

Man møter over 20 enkeltpersoner i boka, i form av portretter med både brukere, fagfolk, lærere, elever og frivillige fra Norge og Italia.

-Boka burde etter mitt skjønn ligge tilgjengelig på alle tjenestesteder, for å danne et utgangspunkt for samtaler mellom brukere og tjenesteytere. I et rikt land som Norge er det spennende å se hvordan man tenker om psykisk helse-tjenester i et land som er såpass forskjellig fra Norge som Italia, mener Volden. 

Sosial turisme

I flere av intervjuene går sosial turisme igjen.

-Sosial turisme er betegnelsen italienerne i Livorno bruker på reiser og utflukter brukere gjør sammen. Begrepet ble tatt i bruk da sosiologen Paolo Pini på frivillig basis begynte å ta brukere med på seilturer. Aktivitetene ombord på båten, og den sosiale turismen generelt, har ført til at rollen som bruker og tjenestemottaker gjerne blir erstattet av opplevelser av mestring, ansvar, solidaritet og entusiasme over å være til nytte, sier Volden.

-Har noe å snakke om

Han viser til at det heller ikke er noen hemmelighet at langvarige og komplekse psykososiale utfordringer gjerne fører med seg dårlig økonomi og begrenset sosial kontakt.

-Å få anledning til å reise sammen med en gruppe, enten man tar det som en studietur eller en ferie, er svært verdifullt og normaliserende. Den som reiser, har som kjent noe å snakke om, poengterer han. 

Han skulle ønske at tjenesteytere i Norge tok innover seg hvor spennende og riktig tenkningen rundt, og praksisen med sosial turisme er.

-En riktig kraftpakke av en tjeneste, synes Volden.

Leger som pådrivere

Han trekker også frem intervjuene med de to legene Mario Serrano og Odd Kjøstvedt.

-Serrano er pensjonert direktør for tjenestene i Livorno. Samfunnsorientert, kunnskapsrik og nyskapende, og en varm forkjemper for brukerorienterte tjenester på ett nivå. Odd Kjøstvedt er fastlege og assisterende kommuneoverlege i Kristiansand, og har latt seg inspirere av den italienske erfaringen, gjennom å være en tydelig og modig forkjemper for verdige og demokratiske psykisk helse-tjenester, også i Norge, sier han. 

-Utfordrer privilegier

Han mener de to legene er blant de spenstigste, tydeligste og mest radikale stemmene i boka.

-Serrano har gjennom et langt yrkesliv skapt et enhetlig tjenestesystem hvor senger og tvang spiller en helt marginal rolle, mens Odd Kjøstvedt, klart og uforferdet, utfordrer spesialisthelsetjenestens tradisjonelle privilegier. Jeg tror mange kommuneansatte vil finne klar støtte til egen praksis i disse intervjuene, sier han.

-Coffee table-bok

Med de mange bildene og møtene med enkeltpersoner, er boka ifølge Volden lett for leseren å «shoppe» rundt i.

-Det er en coffee table-bok. Både en bok som kan leses fra begynnelse til slutt, som en fagbok, og en bok man kan starte hvor man vil i og hente ut informasjon og opplevelser fra alt etter hva man har tid til og er interessert i, sier han.

Lagde jubileumshest

115 mennesker var samlet under lanseringen av boka, som fant sted på en jubileumskonferanse for det nevnte samarbeidet mellom Agder og Toscana, i Kristiansand 15. oktober. Recovery var hovedtema for konferansen. 

Blå hest på jubileumskonferanse 

En blå hest var laget i anledning jubileumskonferansen i Kristiansand. 

Kommenter:

Mer om

nyheter brukererfaringer recovery faglitteratur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen