Hva virker?

Invitasjon til lansering av RBUP Øst og Sør sine nasjonale databaser for oppsummert forskning for barn og unges psykiske helse og velferd.
Tid og sted

RBUPs lokaler i Nydalen, Oslo

12. desember kl 08:30 - 12. november kl 12:00

Arrangør: RBUP Øst og Sør

VELKOMMEN  til lansering av RBUP Øst og Sør sine nasjonale databaser for oppsummert forskning for barn og unges psykiske helse og velferd!

Dette halvdagsseminaret gir en kort introduksjon til kunnskapsbasert praksis, en innføring i bruk av forskningsbasert kunnskap og en presentasjon av tre databaser for oppsummert forskning utviklet av RBUP Øst og Sør (www.insum.no, www.buphandboka.no og www.psyktestbarn.no).

Alle databasene har som formål å gjøre pålitelig oppsummert forskning lett tilgjengelig.

Målgruppe:
Ledere, fagansvarlige og øvrige ansatte i tjenestene, forskere, beslutningstakere, andre kompetansesentre og aktører som bevilger forskningsmidler.

For program se HER

Mer informasjon og lenke til påmelding finner du HER

Ved spørsmål ta kontakt med  ba@r-bup.no

Relevante artikler:

Ingen treff...