Publisert: 20. november 2019.   Endret: 21. november 2019
Julie Repper

BEVIST EFFEKT: -Erfaringskonsulenter øker i antall over hele verden. Vi har beviset på at vi er effektive, og vi vet hvordan vi skal rekruttere, lære opp og støtte erfaringskonsulenter slik at de kan bli effektive, sier Julie Repper. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no

-Erfaringskonsulenter må ta kontroll over egen fremtid

-Erfaringskonsulenter må ta kontroll over egen fremtid

-Hvis ikke vil systemet for øvrig definere både rollen og arbeidsvilkårene våre etter sine preferanser, mener Julie Repper, leder for engelske ImROC.

Repper peker på at erfaringskonsulenter i psykisk helse- og rustjenestene har bevist sin nytteverdi klart og tydelig.

-Hva venter vi på?

-Forskning viser at erfaringskonsulenters innsats bidrar til redusere lengden på innleggelser, øker pasientenes håp og sosial deltakelse. Dessuten styrker erfaringskonsulentene sin egen recoveryprosess gjennom jobben de gjør. De påvirker organisasjonskulturen der de jobber, ved å utfordre stigma og diskriminering i tjenestene. De bidrar til å styrke relasjonen og redusere barrierene mellom profesjonelle og pasienter. Så hva venter vi på, spør Repper.

Hun mener tiden nå er inne for at erfaringskonsulenter går sammen om å definere sin rolle i psykisk helsetjenestene.

-Erfaringskonsulenter øker i antall over hele verden. Vi har beviset på at vi er effektive, og vi vet hvordan vi skal rekruttere, lære opp og støtte erfaringskonsulenter slik at de kan bli effektive. Det neste steget er at erfaringskonsulenter kommer sammen og tar kontroll på sin egen fremtid som yrkesgruppe, mener hun.

Godt første steg

I så måte mener hun at erfaringskonsulenter i Norge er på rett spor.

-Det at man i Norge har opprettet organisasjonen Erfaringssentrum er et riktig skritt på denne veien. Med en konferanse som Sterkere sammen møtes erfaringskonsulenter for å diskutere nettopp disse viktige spørsmålene om sin egen fremtid, påpeker Repper.

Forme selv – ikke tilpasse

ImROC i England, som hun er direktør for, anser det å øke antallet erfaringskonsulenter i psykisk helse- og rustjenestene som det viktigste steget mot å gjøre tjenestene mer recovery-orienterte.

-Fagfolkene ønsker å definere hva vi skal gjøre, og få oss til å passe inn i det eksisterende systemet. Men vi vil kunne endre systemet, fordi endringskonsulenter bringer inn noe helt nytt og annerledes.

-Utfyller hverandre

-Hva er dette nye som erfaringskonsulentene tar med inn i tjenestene?

-Erfaringskonsulenter er gode til å støtte folk til å oppdage og bygge på deres egne ressurser, for å oppnå de resultatene de vil oppnå selv. Dette er annerledes enn de tradisjonelle profesjonsgruppene, som gjerne vil fokusere på å fjerne symptomer. De to perspektivene utfyller hverandre, mener hun.

Julie Repper oppsummerer erfaringskonsulenters mange positive bidrag i tjenestene slik:

Erfaringskonsulenters bidrag

FOTO: Solrun Steffensen/napha.no

Kommenter:

Mer om

nyheter erfaringskonsulent brukeransettelser

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen