Publisert: 28. januar 2020.   Endret: 28. januar 2020
Tore Willy Lie

-Verktøyet screener for mange psykiske lidelser, noe som gjør at du ikke trenger mange separate screeningverktøy. Her har du mye i en løsning, sier Tore Willy Lie i NK ROP. FOTO: Frøy Lode Wiig/rop.no

Nytt verktøy avdekker psykiske problemer ved rusutfordringer

Nytt verktøy avdekker psykiske problemer ved rusutfordringer

ROPscreen er et nytt intervjuverktøy for å avgjøre om det kan foreligge en psykisk lidelse hos personer med rusmiddelproblemer.

-Det er vanlig at personer med rusmiddelproblemer også har psykiske lidelser, men av ulike årsaker er dette ofte ikke avdekket, sier e-læringskoordinator Tore Willy Lie i Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NK ROP).

Derfor har senteret utviklet det intervjubaserte verktøyet ROPscreen

Lettere å møte krav

Verktøyet retter seg mot kommunale hjelpetjenester og spesialisthelsetjenesten, og mot å oppfylle kravet i ROP-retningslinjen om at psykisk helse må kartlegges når en person med rusmiddelproblemer er i kontakt med hjelpeapparatet. 

-Verktøyet screener for mange psykiske lidelser, noe som gjør at du ikke trenger mange separate screeningverktøy. Det som kanskje savnes mest i dette intervjuet er screening av personlighetsforstyrrelser, men det kan gjøres med for eksempel screeningverktøyet tilhørende SCID-5-PF, skriver Lie på nettsiden rop.no.

Nyttig for kommunene

Han mener verktøyet kan øke den faglige kvaliteten på arbeidet i kommunene med å tilpasse tjenester.

-Informasjonen fra intervjuet kan være av betydning for hvordan man forstår og følger opp den enkelte videre. Intervjuet kan også være et viktig vedlegg i henvisninger til spesialisthelsetjenesten, sier Lie.

Kommenter:

Mer om

nyheter rusproblem.og.psykisk.lidelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen