Publisert: 31. januar 2020.   Endret: 31. januar 2020
To arbeidskamerater

JOBB OG BEHANDLING: Individuell Jobbstøtte, kjent som IPS etter det engelske navnet Individual Placement and Support, hjelper mennesker med psykiske helseproblemer ut i ordinært arbeid samtidig som de får behandling. ILLUSTRASJONSFOTO: colourbox.com

44 millioner til IPS - søk innen 1.mars

44 millioner til IPS - søk innen 1.mars

-Selv om det er en reell nedgang i den totale budsjettrammen forventer vi også i 2020 å kunne innvilge mange nye søknader, sier Randi Røed Andersen i Helsedirektoratet.

-I fjor ble det gitt midler til 176 jobbspesialiststillinger og metodeveiledere i IPS. Av disse var 54 nye stillinger, sier Røed Andersen.

Mer øremerkede midler - nedgang totalt

Årets tildeling på 44 millioner kroner til tilskuddsordningen Implementering av arbeidsrehabiliteringsmetodene individuell jobbstøtte og jobbmestrende oppfølging er en økning på en million kroner i øremerkede midler siden 2019. Likevel var det totalt sett mer midler i fjor.

-I 2019 hadde vi totalt drøye 50 millioner kroner til disposisjon over ordningen. Dette har sammenheng med at i tillegg til de øremerkede 43 millioner kronene, ble tilskuddsordningen i 2019 tilgodesett med midler over denne posten i statsbudsjettet som ikke er øremerkede, sier hun.

Tror på mange nye også i år

Røed Andersen regner med at mange nye søknader innvilges også i år.

-Dette fordi vi allerede har fått inn flere søknader fra nye virksomheter som fikk innvilget IPS-midler i 2019, og som ønsker overføring av midlene til i år grunnet oppstart først i 2020, forklarer hun.  

I fjor var det totalt 79 søkere. Seks av disse fikk avslag. Av de 73 virksomhetene som fikk midler i 2019 var det 23 nye. 

-Av de 73 som fikk i fjor var 42 fra NAV kommune, 11 kommunale helse- og omsorgstjenester, 16 fra spesialisthelsetjenesten og fire institusjoner med avtale med spesialisthelsetjenesten, som for eksempel rusinstitusjoner, sier Røed Andersen.

Ellers forteller hun om en økende interesse og flere søknader om IPS innen FACT-team og rusbehandling.

Søk innen 1. mars - få svar i mai

-Søknadsfristen for 2020 er 1. mars 2020. Vi planlegger at svar til søkerne vil foreligge innen midten av mai, opplyser hun. 

Arbeids- og Velferdsdirektoratet tilbyr forøvrig mange kurs i IPS, i samarbeid med NAPHA og Helsedirektoratet. 

Individuell Jobbstøtte (IPS)
  • Hjelper mennesker med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer, og eventuelt rusmiddelproblemer, ut i ordinært arbeidsliv.
  • Forpliktende samarbeidsmodell mellom NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
  • Kjent som IPS,  etter det engelske navnet Individual Placement and Support.

Kommenter:

Mer om

nyheter ips arbeid.og.psykisk.helse act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen