Publisert: 04. februar 2020.   Endret: 11. mars 2020
IPS Vinderen

NYTT RESSURSSENTER: IPS Vinderen-teamet, f.v.: Lars Georg Sveinsen, Gabriel Paaske, Camilla Køtterheinrich, Vibeke Erichsen, Ingunn Myraunet, Lajla Weber, Iris Hadziosmanovic, Natalia Leikis og Mette Grønli. FOTO: IPS Vinderen.

Nytt nasjonalt ressurssenter for Individuell jobbstøtte (IPS)

Nytt nasjonalt ressurssenter for Individuell jobbstøtte (IPS)

Vinderen IPS i Oslo er nå blitt det femte i rekken av nasjonale ressurssentre for IPS, og tar i mot hospitanter som vil lære.

-Vår styrke slik jeg ser det, er at våre jobbspesialister helt siden oppstarten for syv år siden har vært delvis ansatt, og godt integrert i spesialisthelsetjenesten. Resultatet av dette er godt samarbeid om felles jobbsøkere eller pasienter, som er av stor betydning for å oppnå gode resultater når det gjelder arbeidsformidling og jobbfastholdelse, mener koordinator Mette Grønli hos IPS Vinderen.

Hjelper nye team

Nå har teamet gått sammen med fire eksisterende nasjonale ressurssentre for IPS i Østfold, Hadeland, Bodø og Bergen, som har et felles tilbud om IPS-hospitering i hele landet. Ressurssentrene skal blant annet hjelpe nye IPS-prosjekter med etablering, og med å integrere IPS-teamet i helsetjenesten, samt bidra i kurs og opplæring av ansatte.

-Dette er en stor anerkjennelse av tjenestene som ytes av IPS-teamet hos oss, og vi er stolte av å i enda større grad kunne dele våre erfaringer med nye IPS-tjenester, sier Grønli.

Bred kompetanse

Oppgaven til IPS-team er å hjelpe mennesker med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer ut i ordinært arbeidsliv, parallelt med at de får behandling i helsetjenesten.

-Vi kan lære bort hvordan man som jobbspesialist og jobbspesialist-team kan bli godt integrert i heletjenesten. Det er viktig at pasienters deltakelse i arbeidslivet er helsetjenestenes anliggende. Målgruppen til IPS trenger tett og godt samarbeid mellom helse og NAV for å lykkes i arbeidslivet, mener hun.

Grønli fremhever også teamets lange erfaring med arbeid med ledelsesforankring og utvikling av metodeveilederrollen.

-Vi har holdt på med IPS i syv år, og utvidet IPS-tjenesten til stadig nye enheter, som har gitt oss verdifulle erfaringer. Uten god støtte fra øverste ledelse både i NAV og helse hadde ikke dette vært mulig, sier Grønli.

Bestill ut fra egne behov

IPS Vinderen er et samarbeid mellom Diakonhjemmet sykehus og NAV-kontorene i bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern. De har samarbeidet siden oppstarten i 2013. Teamet består av seks jobbspesialister, to metodeveiledere og jobbspesialister, samt en IPS-koordinator, som alle skal ha en rolle i ressurssenteret. I løpet av våren utvides teamet med ny jobbspesialist. Sammen med de fire andre ressurssentrene i Østfold, Hadeland, Bodø og Bergen samarbeider nå IPS Vinderen om å tilby hospitering fra nyere team innenfor tema disse ønsker selv, eller ett av disse seks temaene foreslått av ressurssentrene:

Jobbspesialistrollen: Team-møte, møte med deltaker, jobbutvikling, registreringer.

Metodeveilederrollen: Team-møte, møte med teamledere i helse, oppfølging og rapportering, feltveiledning.

Behandlerrollen: Behandlermøtet samt samtale med en behandler.

NAV-veileder: Angående registreringer, økonomisk veiledning og samarbeidet med jobbspesialist.

Integrert tjeneste: Delta i behandlermøter, treffe jobbspesialist og behandlere uten deltaker.

Ledelsesforankring: Teamledere og ledere i styringsgruppen, både i NAV og Helse.

Individuell Jobbstøtte (IPS)
  • Hjelper mennesker med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer, og eventuelt rusmiddelproblemer, ut i ordinært arbeidsliv.
  • Forpliktende samarbeidsmodell mellom NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
  • Kjent som IPS,  etter det engelske navnet Individual Placement and Support.
  • Se NAPHAs temaside om IPS.

Kommenter:

Mer om

nyheter arbeid.og.psykisk.helse ips

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen