Grunnkurs i traumeforståelse

RVTS Sør ønsker velkommen til to dagers Grunnkurs i traumeforståelse, med stor vekt på utviklingstraumer og passer for alle som jobber med barn, unge og voksne med slike erfaringer.
Tid og sted

Rosfjord Strandhotel, Lyngdal

16. september 2020 kl 08:30 - 17. september 2020 kl 16:00

Hovedmålgruppe:
Barnevern, barnehage, skole, PPT, boliger for enslige mindreårige asylsøkere, flyktningmottak, fosterforeldre, samt ansatte i DPS og spesialisthelsetjeneste.
Det er et ekstra fokus på barn og unge, men de som arbeider med voksne vil også ha nytte av kurset.

Les mer her.

Relevante artikler:

Ingen treff...