TryggEst-konferansen 2020

TryggEst er en ny og helhetlig modell for forebygging, avdekking og håndtering av vold og overgrep mot risikoutsatte voksne.
Tid og sted

Microsoft Teams

19. november 2020 kl 09:00 - 19. november 2020 kl 12:00

I perioden 2018-2020 har TryggEst vært prøvd ut i kommunene Alta, Porsanger, Tromsø, Trondheim, Hitra, Kristiansund, Moss, Våler og Råde, samt bydelene Ullern og Stovner i Oslo.

Les mer om TryggEst her.

Tid: Torsdag 19. november 2020 kl. 09.00–12.00

Sted: Digital konferanse i Microsoft Teams

Konferansen er gratis og åpen for alle.

Se program og les mer om konferansen her.

 

 

 

Relevante artikler:

Ingen treff...