Barn som pårørende

Hjelpeapparatet har plikt til å ivareta barn og unge som er pårørende. Likevel blir barna ofte glemt når en familiesituasjon er vanskelig, og når mamma, pappa eller søsken er alvorlig syke eller i en annen vanskelig livssituasjon.
Tid og sted

Gardermoen + streaming

25. januar 2021 kl 10:15 - 26. januar 2021 kl 15:00

Konferansier er Siri Gjesdahl. Gjesdahl er leder for BarnsBeste, som er en ledende nasjonal kompetanseaktør innen fagfeltet barn som pårørende. Hun brenner for at barn som er i en vanskelig familiesituasjon på grunn av sykdom eller rus får den oppfølgingen de trenger og har krav på. 

Se program og les mer her.

Arrangør: Fagfokus

Relevante artikler:

Ingen treff...