RVTS Nord: Januarkonferansen 2021

Nettverket for instanser i Tromsø som arbeider med vold og seksuelle overgrep har med dette gleden av å invitere til den syvende Januarkonferansen.
Tid og sted

Digital konferanse

28. januar 2021 kl 09:00 - 28. januar 2021 kl 15:00

Om konferansen:

Tjenesteapparatets håndtering av Covid-19
Erfaringsdeling fra Hjelpeinstansene

Konsultasjonsteamet i Tromsø
Hvordan bruke teamet i dagens fagfelt

Barn som ikke vil på samvær
Noen barn kan uttrykke sterk motstand mot samvær med en av sine foreldre, når foreldrene ikke bor sammen. Hva handler det om? Hva trenger barnet at instansene ser og forstår? Er barnet utsatt for omsorgssvikt hos forelderen det ikke vil til, forelderen det vil være hos – eller hos begge?

Bryt voldsarven
Et voldsforebyggende kurs for foreldre

Les mer og meld deg på her.

Relevante artikler:

Ingen treff...