Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 22, 2021

Siste nytt

Ellen Hoxmark
Ny kunnskap må tas i bruk Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester ble lagt frem 3. juni. Den viser at det fortsatt er en vei å gå for å komme i mål med å tilby best mulig tjenester.
langsholt
Helsedirektoratet utarbeider nye anbefalinger om brukermedvirkning – Det er et behov som er meldt inn fra bruker- og pårørendefeltet, men også fra fagfolk i rus og psykisk helse-feltet, sier Line Eikenes Langsholt i Helsedirektoratet.
Ann-Elise Green Stensøy (teamkoordinator), Linda Berge (teamkoordinator), Heidi Beathe Høie (leder) og Leila Shirighaleh (verneombud) ved Ankeret boligtjeneste.
Et godt arbeidsmiljø gjenspeiler seg hos beboerne – Vi jobber for et arbeidsmiljø preget av trygghet, samhold og selvutvikling og tror dette gjør Ankeret til et godt sted å være, også for beboerne, sier avdelingslederen for boligtjenesten i Tromsø.
PXL_20210504_085024647
Studio på hjul - oppsøkende musikkterapi Hvordan gjøre musikkterapi mer tilgjengelig for mennesker med psykiske helseutfordringer som tilbringer mye tid i egen bolig og ikke får benyttet seg av eksisterende behandlingstilbud?