Velferdkonferansen 2021

Hvordan kan vi forhindre utenforskap og inkludere flere i arbeidslivet etter koronapandemien? Det er tema for Velferdkonferansen 2021. Nå kan du melde deg på for å delta fysisk eller digitalt.

Tid og sted

Radisson Blu Gardermoen/ digitalt

28. oktober 2021 kl 09:00 - 29. oktober 2021 kl 13:00

Arrangør: Velferd.no og Dagens Perspektiv

Koronapandemien og nedstengingen av landet utløste den største arbeidsledighetskrisen i Norge siden Den andre verdenskrigen. Krisen har rammet skjevt og har særlig gått ut over grupper med svak tilknytning til arbeidslivet, som unge, lavt utdannede og innvandrere.

Pandemien har samtidig gjort det enda mer utfordrende enn før å komme inn på arbeidsmarkedet for jobbsøkere hull i CV-en, personer med nedsatt funksjonsevne eller de som har psykiske helseplager.

Dette er bakteppet for Velferdkonferansen 2021, som Velferd.no og Dagens Perspektiv arrangerer 28.-29. oktober i år.

Du kan melde deg på Velferdkonferansen her: www.velferdkonferansen.no

Relevante artikler:

Ingen treff...