Hopp til meny
Arve og Petter
NYBROTTSARBEID: - Vi gleder oss til å ta fatt på samarbeidet, sier NAPHA-rådgiverne Arve Almvik og Petter Dahle. Foto: Frida H. Gullestad.

Østfold vant anbudet

Høgskolen i Østfold vant konkurransen om å etablere og lede det første Nasjonale temanettverket. Tema er mennesker med psykiske lidelser og behov for omfattende tjenester.
Ill.foto: Nettverk
NETTVERK: Det første nasjonale temanettverket etableres ved Høgskolen Østfold, og vil knytte til seg både kommuner og brukerorganisasjoner. Foto: Frida H. Gullestad.

NAPHA mottok tilbud fra to søkermiljøer og har gjennomført forhandlinger med begge. 
-Østfold leverte det beste tilbudet både samlet og når det gjaldt forståelse av målgruppa, gjennomføringsevne og budsjett, sier Arve Almvik, leder for prosjektgruppen i NAPHA, som ser frem til å komme i gang med samarbeidet. 

Les mer: Nasjonale temanettverk

Nybrottsarbeid
-Å skape slike temanettverk er nybrottsarbeid. Ved å koble praksisfelt, forskere og brukerorganisasjoner legger vi forholdene til rette for en ny og tverrfaglig kunnskapsutvikling, sier Petter Dahle, koordinator for dette første temanettverket om alvorlig psykisk lidelse. 
Høgskolen i Østfold har videreutdanning for psykisk helsearbeid og et godt samarbeid med Sykehuset Østfold HF. De deltar på jevnlige samlinger innenfor KnowandPOL-nettverket og er med i et nettverk for videreutdanningene innen psykisk helsearbeid. Som anbudsvinnere får Høgskolen i Østfold 1 500 000 kroner fordelt på tre kalenderår. Midlene skal dekke lønn til koordinator av nettverket, utgifter til samlinger og produksjon av innhold til NAPHAs nettbaserte kunnskapsbase og et temahefte. 

Snarlig oppstart
Første trinn i arbeidet vil være å rekruttere kommuner og brukere inn i nettverket. Dette skal NAPHA og Høgskolen i Østfold gjøre sammen. I løpet av våren skal nettverket arrangere oppstartseminar med påfølgende milepælsseminarer hver høst frem til 2012. 
-Vi begynner med å formulere kunnskapsstatus per dag - og deretter vil spørre etter de punktene der både høyskolen, kommunene og brukerorganisasjonene ser interessante utfordringer videre, sier Almvik. 
Nettverkets arbeidsform vil være nettverkssamlinger, fagdager og seminarer. De vil dessuten være med på å bruke og skreddersy NAPHAs nettbaserte kunnskapsbase, som utvikles parallelt våren 2010. 

Lenker: 
Høgskolen i Østfold 
kontaktpersoner Gunnar Vold Hansen og Helge Ramsdal 

Hopp til meny