Hopp til meny
Latter/uformelt samvær

UFORMELT: Blant foredragene på en konferanse for psykiatriske sykepleiere nylig holdt NAPHA-rådgiver Arve Almvik innlegget “Skitpraten” - broen til verdighet og samfunnsdeltakelse”. Blogger Odd Volden ønsker også mer fokus på uformelt samvær fremfor formaliserte samtaler mellom bruker og fagperson. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

På stand i Kristiansand - Del 1

Økt fokus på erfaringskunnskap, uformelt samvær mellom fagfolk og brukere, samt individuell tilpasning av tjenestene. Alt dette gleder NAPHA-blogger Odd Volden seg over etter å ha stått på stand under en konferanse for psykiatriske sykepleiere.
Odd Volden

NAPHA-blogger Odd Volden.

ODD VOLDEN

  • Odd Volden er brukeraktivist og faglig rådgiver i NAPHA.
  • Han holder et skarpt blikk på psykisk helse, og blogger jevnlig på napha.no.

Etter 14 år som brukeraktivist, foredragsholder, lærer, veileder, tillitsvalgt, rådgiver og skribent er jeg fortsatt uten fast jobb. Men jeg trives godt med å være frilanser.

Jeg har så langt sagt ja til de fleste forespørsler. Derfor sa jeg også ja da bibliotekar Vanja fra erfaringskompetanse.no i vinter spurte om jeg ville stå på stand for dem under en konferanse i Kristiansand, i regi av Landsgruppa for psykiatriske sykepleiere (LPS) i Norsk Sykepleierforbund.

Gode hefter om viktige temaer

Jeg jobbet litt for erfaringskompetanse.no for noen år siden, og er ofte innom nettsida deres. Jeg har fulgt dem i ulike roller og sammenhenger helt siden de bare var en visjon i landsstyret i Mental Helse.

Å stå på stand på konferanser innebærer å snakke med dem som kommer bort for å kikke i pausene mellom foredragene. Erfaringskompetanse.no har utarbeidet flere viktige informasjonshefter om ulike tema - heftene ligger på nettsida, men kan også bestilles i papirformat. Jeg har et bredt utvalg av hefter og brosjyrer liggende på bordet foran meg.

Kafé Påfyll

Den første som kommer bort til meg på standen om morgenen er en lokal psykiatrisk sykepleier som jeg kjenner fra tida som tillitsvalgt i Mental Helse. Hun har vært en av initiativtakerne til et prosjekt jeg selv har hatt mye glede og nytte av - Kafé Påfyll, et åpent og inkluderende møtested for alle byens borgere, spesielt tilrettelagt for mennesker med psykiske funksjonsnedsettelser.

Vendepunkthistorier

Vi snakker litt om heftene på bordet. Jeg har nettopp lest noen interessante vendepunkthistorier i heftet Vendepunkt...og livet etterpå. Noe av det som gjør dem spesielt interessante for meg, er at de er så forskjellige.

Treffe den enkelte bruker

Det er et poeng jeg liker å få fram når jeg underviser: Mennesker som bruker psykisk helse-tjenester har like forskjellige behov og ønsker som andre kunder på andre markeder.

Tjenestenes evne til å sette alt inn på å treffe den enkelte brukers forutsetninger og interesser, er kanskje den viktigste markøren for å skille gode tjenesteprodusenter fra mindre gode.

Et av foredragene på prekonferansen om forskning (7. mai) handler da også om ”personalisering av pleie og omsorg” - det lover godt!

Tor Johan Ekeland

En annen dame kommer bort til standen. Hun kjenner godt til erfaringskompetanse.no, og har tydeligvis lest det ene av heftene grundigere enn jeg har, for det viser seg at hun vinner diskusjonen om en detalj når jeg sjekker fakta.

Jeg tar fram heftet igjen litt senere: Ny kunnskap - ny praksis. Et nytt psykisk helsevern av Tor Johan Ekeland, professor i sosialpsykologi ved Høgskolen i Volda. Jeg vet hva Ekeland er god for fra andre sammenhenger, men jeg er imponert over at erfaringskompetanse.no har valgt å presentere et stoff som ikke nødvendigvis er lett tilgjengelig i et så kortfattet og brukervennlig format.

Ny kunnskap - ny praksis

Det er bare å håpe at heftet får mange lesere. Her er det bare plass til Ekelands korte og konsise konkusjon:

-Det er i dag et misforhold mellom helse- og sosialpolitiske visjoner om utviklingen av et nytt psykisk helsevern, og det som er hegemonisk kunnskapssyn innen ledende profesjoner i feltet. Ny praksis krever ny kunnskap, og utvikling av en kunnskapsplattform for psykisk helsearbeid som i større grad legitimerer erfaringskunnskap, bør ha som ambisjon å utfordre denne dominansen. Det er et langsiktig arbeid.

”Utenomterapeutiske” stunder

Jeg spiser lunsj med Arve Almvik fra NAPHA. Han har nettopp holdt foredraget “Skitpraten” - broen til verdighet og samfunnsdeltakelse”. Foredraget bygger på studien ”Helhet og sammenheng”, som belyser den daglige hjelpen som ansatte og brukere i to ambulante team erfarer som god.

Arve forteller meg om en doktoravhandling som handler om noe av det samme - om samværet i mellom beboere og ansatte i et bofellesskap. Så vidt jeg forstår, er en av konklusjonene at det ofte er de ”utenomterapeutiske” stundene beboeren opplever som mest meningsfulle.

Musikk i mine ører

Dette er som musikk i mine ører - en av mine kjepphester er at samvær er vel så viktig som (formaliserte) samtaler. Det er godt å høre at fagfolk har begynt å forske på liknende problemstillinger. Det er definitivt i tråd med Ekelands konklusjon i forrige avsnitt.

Finnes erfaringskonsulenter i kommunene?

Det er hyggelig å stå på stand! Etter lunsj kommer en dame (det er som vanlig mest damer på helsekonferanser) bort til meg og forteller at hun bruker kunnskapsbasen til erfaringskompetanse.no når hun lager eksamensoppgaver ved høgskolen hun jobber ved. En strålende idé, synes jeg!

En annen dame spør meg om jeg kjenner til fast ansatte erfaringskonsulenter i kommunene. Jeg blir svar skyldig, men kanskje noen av NAPHAs lesere kan hjelpe NAPHA-bloggen med å svare på dette?

Kommer snart igjen

Noen synes sikkert at vertskapet - Landsgruppa av psykiatriske sykepleiere - har blitt litt stemoderlig behandlet i dette blogginnlegget. Jeg innrømmer at det kan se slik ut, men jeg sier som Hans Petter Hansen: -Jeg kommer snart igjen, nærmere bestemt i del II av «På stand i Kristiansand». Da skal de psykiatriske sykepleierne få all den oppmerksomheten de fortjener.

På gjensyn!

Hopp til meny