Hopp til meny
Berit og ulver
BLOGGPREMIERE: Berit Rustand er faglig rådgiver i NAPHA. I denne bloggen reflekterer hun over den nylig avholdte K8-samlingen i Trysil. Foto: Dagfinn Brørs.

Vær utålmodig menneske!

Trenger vi en medvirkningsrevolusjon? spør Berit Rustand i den aller første bloggen på Napha.no.

Å arbeide for økt brukermedvirkning i psykisk helsearbeid er en tålmodighetsprøve av de sjeldne.

Beklageligvis ser det ut til at vi primært får mer av det samme.

Olav Elvemo fra Rådet for psykisk helse kunne underbygge dette med grafer og tall på en K8-samling i Trysil tidlig i september.

Det som må til er en medvirkningsrevolusjon, sa Elvemo. Brukermedvirkning er noe en må jobbe med hele tida.

K8 er åtte kommuner i Hedemark som har gått sammen i et nettverk for å heve nivået på det psykiske helsearbeidet. Ikke minst betyr det å løfte fram brukermedvirkning.

K8 har nådd langt i dette arbeidet, og noe av begrunnelsen er at de har tatt Opptrappingsplanen på alvor. I tillegg er de velsignet med ildsjeler.

Temaet på samlingen denne gangen var brukermedvirkning, mulighetene for å komme fram til en felles forståelse av hva det er og hvilke konsekvenser det evt. kan gi for det psykiske helsearbeidet.

Men – veien fram er lang – i alle fall i landet sett under ett. Og med Elvemos fakta på tavla bunner kanskje det meste i et spørsmål om å ville noe.

Det holder ikke å la det skure og trøste seg med at: ”Hvis du ikke veit hvor du skal, havner du helt sikkert der!” (Elvemo.)

En gruppediskusjon om hvordan brukermedvirkning kan styrkes ga mange svar. Her er noen av dem:

  • Det er nødvendig med retningslinjer for møtegodtgjørelse også for brukerrepresentanter. At de så selvsagt skal jobbe gratis opprettholder bare holdningen om at brukermedvirkning ikke er viktig. Møtegodtgjørelse er et virkemiddel for å få til likeverdighet.
  • Større satsing på opplæring av brukerrepresentanter.
  • De konkrete erfaringene på individnivå er ofte veldig viktige for forbedring av tjenestene på systemnivå. De personlige historiene må ikke forsvinne. Vi må ha realistiske krav til deltakelse. Det er bruk for alle, ikke bare de som har gjennomgått en opplæring.
  • Det trengs opplæring av hele systemet, ikke bare av brukerrepresentantene.
  • Alle fagfolk har en utfordring i det personlige møtet. Hva innebærer det egentlig å lytte til det brukere, pasienter og pårørende sier?
  • KOR (klient og resultatstyrt praksis) baserer seg på en kontinuerlig tilbakemelding fra klienten. Det psykiske helsearbeidet må få en kultur på å være mottakelig for tilbakemeldinger. Nytt forbedringsområde?
  • Vi må ha flere brukerundersøkelser. De tradisjonelle opp mot mer kontinuerlige målinger, for eksempel ved å ha undersøkelsen liggende på venteværelset.
  • Brukermedvirkning er en holdning, et mål, en metode og et verdigrunnlag.

”Summetonen” på samlingen var at folk ville noe. I NAPHA er da også dette nettverket omtalt som Rolls-Royc’en av alle lokale nettverk i Norge.

Det gjøres også mye rundt omkring i Norge sett under ett, men siden vi hovedsakelig bare får mer at det samme (som før Opptrappingsplanen) er det vel bare revolusjon som står igjen; en medvirkningsrevolusjon?

Hopp til meny