Hopp til meny
pårørendeprogrammet.no
INVOLVERE PÅRØRENDE: Et nytt e-læringsprogram skal hjelpe både ledere og ansatte i kommunale og spesialiserte tjenester til å involvere pårørende på en god måte. FOTO: www.pårørendeprogrammet.no.

Ny e-læring: Hvordan møte pårørende

Sander føler skyld etter at moren forsøkte å ta sitt eget liv med en overdose. Mor vil ikke at sønnen skal vite hva som har skjedd. Hun vil beskytte ham. Hva gjør hjelpeapparatet da?
Liv Nordbø Kleppe
Daglig leder ved Pårørendesenteret, Liv Nordbø Kleppe. FOTO: Privat.

LÆR OM PÅRØRENDE

 • Opplæringsprogrammet pårørende er et web-basert opplæringsprogram, laget av Pårørendesenteret på oppdrag fra Helsedirektoratet.
 • Retter seg mot ledere og ansatte i kommunale og spesialiserte tjenester, både innen somatikk, rus og psykisk helse.
 • Har som mål å sette fokus på hvordan man involverer pårørende.

Dette er et tenkt case i et nytt, web-basert opplæringsprogram som er laget av Pårørendesenteret.

Mangler kunnskap

-De ansatte i hjelpeapparatet kan som regel sine teorier og paragrafer. De kan også ha god metodikk i pasientarbeidet. Men de vet ikke alltid hvordan pårørende skal møtes og involveres, sier daglig leder Liv Nordbø Kleppe ved Pårørendesenteret.

Opplæringsprogrammet, som er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet, skal hjelpe både ledere og ansatte i kommunale og spesialiserte tjenester til å involvere pårørende på en god måte.

Tre hoveddeler

Programmet har tre hoveddeler:

 • Caser med glimt fra pårørendes møte med spesialiserte og kommunale tjenester, innen somatikk, rus og psykisk helse
 • Et bibliotek av fagfilmer laget av praktikere og forskere på feltet.
 • Drøftingsoppgaver som skal gi refleksjoner og endringsprosesser.  

Nye briller

Målet er at de ansatte skal se sitt arbeid med nye briller: Hvordan er min praksis? Bør det endres? Hvordan opplever pårørende møtet med meg og min avdeling?  Hvordan utøves vår kunnskap om pårørende og pårørendeinvolvering i rutiner og praksis?

Et eksempel er om Sander.  Moren har forsøkt å ta sitt eget liv med en overdose av piller. ”Hva skjer med mor”, tenker Sander. Mor vil ikke at barnet skal få informasjon, hun gir ikke samtykke. Moren vil beskytte ham. Samtidig føler Sander skyld: ”Kanskje mamma ikke hadde tatt de pillene hvis jeg hadde passet på?”. Hva gjør de ansatte i helse- og sosialtjenesten?

Trenger opplæring

De overordnede spørsmålene som programmet tar opp er om pårørende får:

 • Tilgang på tilstrekkelig informasjon?
 • Mulighet til å gi informasjon som kan bidra til et bedre helsetilbud til den som er syk?
 • Mulighet til å medvirke og samarbeide i utforming og gjennomføring av helsehjelpen?
 • Nødvendig opplæring og støtte i de omsorgsoppgavene de har overfor den syke?
 • Hjelp til å forebygge tap av egen helse og livskvalitet, som følge av de belastninger de står i?
 • Og vet de ansatte i tjenestene hvem de kan samhandle med for å gi et helhetlig tilbud til pårørende?

Er testet ut

Programmet ble tatt i bruk i rus- og psykiatrifeltet i stavangerregionen og trondheimsregionen våren 2012, for å få erfaring fra brukerne. Nå skal Pårørendesenteret implementere programmet i Rogaland og ett fylke til, som ennå ikke er bestemt.

Institutt for Helsefag ved Universitetet i Stavanger jobber har fulgt utprøvingen av programmet i Stavanger, for å se på om opplæringsprogrammet bidrar til endring i helse- og omsorgstjenestens samarbeid med pårørende. Svaret vil komme i 2013.

Hopp til meny