Hopp til meny
Petter Dahle
NORGE KOMMET LANGT: -Jeg tror vi i Norge har kommet langt i forhold til tjenester i bolig. Danmark, som vi ofte ser opp til fordi de får til mye spennende, ligger bak oss der med mer institusjonspreg enn her i Norge. Det sa nestleder i NAPHA, Petter Dahle, under en konferanse i Fredrikstad som foregår 6.-7. februar. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

-Tilbud kan ikke gis som universelle standarder

-Tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan ikke gis som universelle standarder. I det nasjonale nettverket vårt har fagutøverne fått diskutere ulike gode praksiser, sier nestleder i NAPHA, Petter Dahle.
Gunnar Vold Hansen
LEDET NETTVERK: Gunnar Vold Hansen, forsker ved Høgskolen i Østfold.

NASJONALT TEMANETTVERK

  • I tre år har Høgskolen i Østfold på oppdrag fra NAPHA drevet et nasjonalt temanettverk om mennesker med psykiske lidelser, rusproblemer og omfattende tjenestebehov.
  • Deltakerne har vært ansatte i kommunale tjenester for denne målgruppen fra ulike deler av landet, samt brukerrepresentanter og forskere.
  • Nettverket har møttes seks ganger, samt vært på en studietur til Danmark.
  • 11 rapporter er laget om tjenestene som er representert i nettverket.
  • Nettverkets arbeid ble avsluttet og presentert under en konferanse i Fredrikstad 6.-7. februar 2013.

Dahle deltar på en konferanse i Fredrikstad 6.-7. februar, som markerer slutten på et treårig nettverksarbeid for fagfolk som jobber på kommunalt nivå med mennesker med både psykiske og rusrelaterte lidelser.

Utfordrende målgruppe

Deltakerne representerer til sammen 11 ulike tjenestetilbud for denne målgruppen. De har møttes til seks større samlinger i løpet av de tre siste årene, samt vært på studietur til Danmark. I tillegg har forskere fra Høgskolen i Østfold besøkt alle de 11 stedene, og laget en rapport om hvert av dem. To av rapportene er nå tilgjengelige på psykiskhelsearbeid.no:

I et innlegg 6. februar understreket NAPHA-nestleder Petter Dahle viktigheten av at de som jobber med personer med sammensatte rus- og psykiske lidelser får møttes og diskutert sin praksis.

-Nettverket ble opprettet etter innspill fra ansatte i kommunene, fordi dette ble sett på som den vanskeligste gruppen å gi et godt tilbud til. De falt mellom alle stoler. Flere rapporter har synliggjort spennet mellom de gode målene og den realiteten som eksisterer, sier Dahle.

-Rigide systemer

Han pekte på at dette er en målgruppe som i liten grad har blitt prioritert i de store overgripende reformene.

-Hjelpeapparatet kan bli rigide systemer i forhold til hvordan livene til denne målgruppen arter seg. Dette handler om mennesker med ulike behov, og tilbudene kan derfor ikke gis som universelle standarder, men må tilpasses individuelt, mener Dahle.

-Mange dyktige fagfolk

Å se på hvordan fagutøverne klarer å få til denne individuelle tilpasningen innenfor de systemene man jobber, har vært noe av formålet med nettverket.

-Det er mange dyktige folk som jobber innen dette feltet. Det at man i nettverket møtes, deler og drøfter erfaringer gir grunnlag for å diskutere gode praksiser. Nettverket har etter min mening vært et fellesskap som har brukt hverandre konstruktivt, sier Dahle.

-Norge kommet langt

Han peker på at denne måten å dokumentere det psykiske helsearbeidet som skjer ute i kommunene er helt i tråd med NAPHAs oppdrag. Dahle mener at man i Norge har kommet langt på en del områder.

-Jeg tror vi i Norge har kommet langt i forhold til tjenester i bolig. Danmark, som vi ofte ser opp til fordi de får til mye spennende, ligger bak oss der med mer institusjonspreg enn her i Norge, mener Petter Dahle.

God samhandling

Han mener flere av de 11 tjenestene som har deltatt i nettverket har fått til god samhandling, både innad i de kommunale tjenestene og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Forsker ved Høgskolen i Østfold, Gunnar Vold Hansen, har driftet nettverket på oppdrag fra NAPHA. Også han er imponert over den gode samhandlingen mange av tjenestene har fått til. Han berømmer også den enkelte fagutøvers motivasjon.

-Det har vært fascinerende å se hvordan fagfolk på dette feltet ofte gir mer av seg selv enn man nødvendigvis kan forlange. Dette engasjementet kommer nok også brukerne til gode, mener Vold Hansen.

Trenger flere verktøy

Han er klar på verdien av nettverksarbeid.

-Hvis det eneste redskapet du har er en hammer, ser alle problemer ut som et spikerhode. Samarbeid i nettverk gir fagfolk flere verktøy, mener Vold Hansen.

Individuelt tilpassede løsninger og brukermedvirkning krever nettopp at man har flere alternativer å velge mellom, understreker han.

Hopp til meny