Hopp til meny

Kjetil Orrem

Stilling

Faglig rådgiver/fagredaktør (kontaktperson Østfold)

Telefon

+47 97744088

Fax

Biografi

Jeg er utdannet psykolog, og har spesialisert meg innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Før oppstart ved NAPHA jobbet jeg åtte år ved NAV Arbeidsrådgivning Sør-Trøndelag, en fylkesdekkende spesialenhet som primært bistår de lokale NAV-kontorene i enkeltsaker der brukerne sliter med psykisk helseproblematikk. I tillegg drev jeg jevnlig veiledning overfor NAV-ansatte i forhold til arbeid med denne brukergruppen, og undervisningsarbeid rundt psykisk helse både internt i NAV og overfor arbeidsgivere. Tidligere har jeg klinisk erfaring fra ulike avdelinger innenfor psykisk helsevern, og har også jobbet en periode i PPT for videregående skole, i tillegg til å ha drevet privat praksis og hatt diverse undervisningsarbeid, blant annet ved NTNU. Både i NAV, psykiatrien og fylkeskommunen (PPT) har jeg erfart hvilke begrensninger som ligger i manglende samarbeid mellom ulike aktører innen omsorgs- og velferdssektoren, og ser derfor viktigheten av at en aktør som NAPHA bidrar til å forbedre disse mekanismene.
Kjetil halvfigur
Hopp til meny