Hopp til meny

Siri Bjaarstad

Stilling

Faglig rådgiver (kontaktperson Aust-Agder og Vest-Agder)

Telefon

+47 95929069

Fax

Biografi

Jeg er utdannet samfunnsgeograf, med spesialisering innen feltet ungdom, identitet og stedsforståelser. I Aetat og NAV har jeg jobbet med attføring og oppfølging av ungdom. De siste fire årene før jeg begynte i NAPHA jobbet jeg med arbeid og psykisk helse i NAV, og dette er et tema jeg brenner sterkt for. Jeg har fulgt opp unge mennesker med psykisk helseproblematikk som ønsker seg ut i jobb, og jeg har sett hvor stor betydning arbeid har. Det er betydningsfullt for den enkelte, men også for arbeidsgivere og for samfunnet som helhet. Jeg har sett at samarbeid på tvers av NAV, kommune og helsesektor gir resultater, og at nye samarbeidsformer skaper kompetanseoverføring og læring. I NAPHA ønsker jeg å bidra til et økt fokus på arbeid og psykisk helse, og til gode kunnskapsnettverk som skaper bedre tjenestetilbud for den enkelte. Jeg har stor tro på et ressursfokus, og at verdifull kompetanse kan nyttiggjøres med den riktige bistanden.
Siri halvfigur
Hopp til meny