Hopp til meny
Kristiansand, 13. - 14. juni 2013

Brukerkunnskap i praksisfeltet - en kvalitetsforbedring? Hvor bringer brukerkunnskapen oss?

Vi inviterer til avslutningskonferanse!

Universitetet i Agder, Praxis Sør, har på oppdrag fra Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) ledet et nasjonalt temanettverk med fokus på utvikling av brukerkunnskap i en periode på tre år.

Nettverket har ca 35 medlemmer – erfaringsformidlere, brukere av kommunale tjenester, pårørende, aktive i brukerstyrte sentre, brukerorganisasjoner, ansatte i psykisk helse- og rusfaglig arbeid i kommunene og forskere fra Universitetet i Agder. Vi har samarbeidet i en tre-årsperiode for å utvikle brukerkunnskap i praksisfeltet. Nå ønsker vi å formidle fra prosjektene vi har jobbet med og vi ønsker kontakt med flere miljøer i Norge som arbeider med samme temaer som oss.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Tid og sted: 13. - 14. juni 2013, Universitetet i Agder, Gimlemoen, Kristiansand.

Konferansen er gratis og det serveres enkel lunsj.

Overnatting: Deltakerne som har behov for overnatting bestiller og

dekker utgiftene selv.

Hotelltips: Hotell Norge – www.hotel-norge.no; www.budgethotel.no

Påmelding her:  https://eras.uia.no/reg.php?id=793

Påmeldingsfrist: 1. juni 2013

 Her finner du programmet: programmet 2013

Hopp til meny