Hopp til meny
Toppfoto Odds blogg (892 x 491)
IKKE GLEM "NABOEN": Napha.no har en god nabo - Psykiskhelsearbeid.no, som det kan være interessant å utforske.

Brukerperspektivet på Psykiskhelsearbeid.no

-Jeg har forsømt meg når det gjelder å informere bloggens lesere om ”naboen”, kunnskapsbasen Psykiskhelsearbeid.no, og fanen Brukerperspektivet. Et utslag av hjemmeblindhet?
thumb1029 Odd

Odd Volden

  • Odd Volden er brukeraktivist og faglig rådgiver i NAPHA.
  • Han holder et skarpt blikk på psykisk helse, og blogger jevnlig på Napha.no

I påsken i fjor flyttet jeg fra Kristiansand til Drammen. Min kone avsluttet for et par år siden en lang utdannelse. Jeg hadde lovet henne at hvis hun fikk drømmejobben, eller noe som liknet, skulle vi flytte dersom det ble nødvendig. Og det ble det.

Forandringens fryd

Jeg har flyttet mange ganger i voksen alder. Det er et styr hver gang, særlig når man sliter med å kvitte seg med ting og tang. Men det gir også noen muligheter:

Det dukker opp eiendeler som bærer med seg minner fra tidligere faser i livet. Jeg tar fram noe jeg fatter fornyet interesse for. Jeg pakker bort noe jeg oppdager at jeg har gått litt lei av. Noen av veggene får nye farger. Noen av møblene, lampene og gardinene byttes ut. Jeg får sett meg om i et nytt nabolag. Jeg går langs en annen elv og mellom andre trær.

Men etter ett snaut år har innflyttingsgløden begynt å slokne. Hverdagen har meldt seg. Det er en god hverdag, absolutt. Drammen er en fin by å bo i. Men hverdager er hverdager. Norske byer, norske hus og norske trær er ikke forskjellige.

Hjemmeblindhet

Jeg merker at hjemmeblindheten begynner å melde seg. Eskene under trappa, som lenge var et irritasjonsmoment, legger jeg knapt merke til lenger. Bøkene i bokhylla, som vi for ikke lenge siden var enige om at vi måtte sortere, blir sikkert stående slik de står til Dovre faller. De litt umotiverte, blå fiskene som den forrige eieren hadde klistret opp på badeveggene, er nå en selvfølgelig del av vårt bad.

Det var en leder i det lokale helseforetaket som første gang gjorde meg oppmerksom på fenomenet ”hjemmeblindhet”. Når jeg tok fatt i det jeg kalte ”sjusket” på sykehusenhetene han hadde ansvaret for, pleide han å skylde på ”hjemmeblindhet”.

Det kan kanskje passere en gang, som en ettertenksom erkjennelse, men i profesjonelle sammenhenger holder det ikke lenge. En sak er å slutte å bry seg med standarden på egne eiendeler, egne handlinger og eget liv. Det er til syvende og sist en selv som blir verst rammet av slikt. Blir det ille nok i heimen, slutter i verste fall familie og venner å komme på besøk.

Når man er lønnet av skattebetalerne, derimot, og når man daglig får nye gjester som ikke har som alternativ at de kan holde seg borte, er det en fallitterklæring å forklare sjuskete tjenester, dårlig oppførsel og dårlig informasjon med ”hjemmeblindhet”.

Selvkritikk

Hvis noen tror at jeg nå har skrevet opptakten til et nytt kritisk innlegg om spesialisthelsetjenesten, tar de feil. I dag har jeg tenkt å holde meg der jeg startet: Med min egen hjemmeblindhet, min egen profesjonelle hjemmeblindhet.

Det er viktig å leve som man lærer. Derfor må jeg, som titt og ofte krever at andre skal ha et analytisk og kritisk blikk på egen virksomhet, selvfølgelig rette søkelyset på meg selv med jevne mellomrom.

To forhold

Jeg har tenkt å berøre to forhold. Det ene er at jeg har forsømt meg når det gjelder å informere naphabloggens lesere om ”naboen” - kunnskapsbasen Psykiskhelsearbeid.no generelt, og fanen Brukerperspektivet generelt. Jeg hopper fram og tilbake mellom napha.no og psykiskhelsearbeid.no så ofte at jeg vanligvis ikke tenker på at det kanskje ikke er alle som er like hjemmevante der som jeg.

Det andre forholdet jeg spør meg selv om, er om hvorvidt det vi-et jeg ofte postulerer når jeg skriver om brukerperspektivet og brukerbevegelsen er godt nok fundert. Jeg tenker spesielt på et forhold: I hvilken grad kan jeg og mine tekster sies å representere de fornøyde brukerne?

Jeg kommer tilbake til det siste forholdet i mitt neste innlegg. Men i dag banker vi på hos naboen...

Psykiskhelsarbeid.no - kunnskapsbase

På kunnskapsbasen Psykiskhelsarbeid.no finner du en rekke artikler om psykisk helsearbeid (no surprise:). Artiklene er ordnet etter faner med grupperte tema, tema fra A-Å og tekstkategorier. Her finner du noe om det meste.

Du kan både lese artikler og skrive artikler selv (hvis du vil skrive, krever det at du oppretter en brukerprofil). Hvis du oppretter en brukerprofil, kan du også følge temaer og forfattere (i basen) du er spesielt interessert i.

Brukerperspektivet

I fjor høst hadde jeg, i tillegg til å blogge for NAPHA, oppdraget med å se nærmere på temaene, introtekstene og artiklene som ligger under fanen (temagruppen) Brukerperspektivet på Psykiskhelsearbeid.no.

De nåværende temaoverskriftene er Brukermedvirkning, Brukeransettelser, Selvhjelp, Brukermedvirkning i forskning, Brukerundersøkelser, God hjelp i et brukerperspektiv og Brukerkunnskap.

Disse temaoverskriftene viser at brukerperspektivet allerede er mangefasettert. Det kan være greit å minne oss selv på det i blant, enten vi har vårt primære ståsted i fag eller erfaring.

Ulike kategorier

I tillegg til å ordnes under faner og temaer, er artiklene også kategorisert etter typer tekster: Brukererfaringer, Debattinnlegg, Dikt, Evaluering, Foredrag, Kronikker, Vitenskapelig artikkel - dette er bare noen av kategoriene - 21 i alt - som du finner på Psykiskhelsearbeid.no. Det betyr at det er stort mangfold i kildetilfanget bak artiklene du vil finne og sjangerne du kan skrive i på basen.

Jeg oppfordrer alle lesere av bloggen på Napha.no om å gjøre seg kjent med Psykiskhelsearbeid.no. Kanskje finner du noe som bekrefter din måte å tenke på? Kanskje finner du noe som utfordrer deg? Kanskje finner du akkurat det verktøyet du har vært på leting etter?

Relevans viktigere enn perfeksjon

Eller kanskje har du noe du vil dele med andre brukere, fagfolk eller forskere? Det trenger ikke være ”perfekt”. Det finnes ikke én perfekt artikkel på Psykiskhelsearbeid.no, spør du meg; perfeksjonisme er vel i det hele tatt like ofte et hinder for det gode som et ideal vi bør etterstrebe?

Artiklene trenger ikke være lange. Det viktigste er at du tenker at det er viktig; hvis det er viktig for deg, er det sannsynligvis viktig for andre også.

Still gjerne begrunnede spørsmål!

Jeg vil gjerne slå et slag for spørsmålene. Vi glemmer ofte at kunnskapen sjelden blir bedre enn spørsmålene vi stiller. Hvis jeg skal driste meg til komme med en forsiktig utfordring til Psykiskhelsearbeid.no, må det være at det kanskje er lagt litt for stor vekt på å videreformidle forsøksvise svar på ulike problemstillinger, på bekostning av presentasjon og utdyping av selve problemstillingene (det er kanskje symptomatisk at essay[i] ikke er nevnt som kategori / sjanger på basen)?

Jeg tror det er mange brukere, brukerrepresentanter, erfaringskonsulenter og fagfolk som sitter med undringer og spørsmål de sjelden eller aldri får anledning til å stille. Min oppfordring er:

Still spørsmålene på Psykiskhelsearbeid.no, gjerne begrunnet gjennom en beskrivelse av erfaringene og sammenhengen(e) som har fått deg til å undre deg og stille spørsmålet.

Dagens musikalske

Dagens musikalske er selvfølgelig Tom Waits med In the neighborhood[i] Et essay er en tekst som stiller spørsmål ved kjente forestillinger eller aktuelle saker (Wikipedia)

Hopp til meny