Hopp til meny
Berit Sivertsen Sørvig (862 x 600)
TIDLIG INNSATS: -Vi vet at tidlig innsats er et sterkt virkemiddel for å bedre voksen psykisk helse, og redusere ung uførhet, sier kommunepsykolog i Bodø, Berit Sivertsen Sørvig. FOTO: Privat.

Tidlig hjelp hindrer psykiske problemer som voksen

Møt kommunepsykolog i Bodø, Berit Sivertsen Sørvig, i 49. etappe av intervjustafetten «Psykisk helsearbeid Norge rundt».

Navn: Berit Sivertsen Sørvig.

Jobb: Kommunepsykolog i Bodø

Utfordret av: Lene Sommerseth Hansen, Vågan kommune

Sender stafettpinnen videre til: Alette Bade Rygh, Trondheim kommune.

-Skildre kommunen din kort:

-Fylkeshovedstad med urbant sentrum og små øysamfunn. Ville fjell og store hav. Godt fokus på barn og ungdom.

-Hva er det beste med jobben din?

-I 2012 startet for meg en ny og spennende fase i min karriere: Jeg ble kommunepsykolog med spesielt ansvar for å jobbe med avtalene inn mot barn og unges psykiske helse knyttet til samhandlingsreformen.  Som spesialist, med nesten 30 års innsats i spesialisthelsetjenesten, var det veldig inspirerende å starte i en annen ende i tiltakskjeden for å nå utsatte barn og unge. Nå kommer jeg tidlig inn for å bistå i situasjoner som krever samarbeid, for å gi et velrettet tilbud til barn og unge i forhold til psykisk helse.  Det gir god mening for meg å veilede andre til å kjenne mestring i forhold til sin oppgave, gjøre direkte arbeid i tråd med samhandlingsreformen og sikre at de som trenger hjelp fra spesialisthelsetjenesten får riktig hjelp i tide.  Jeg opplever glede ved at satsing på å komme tidlig inn med høy kompetanse gir godt omdømme til tjenesten, og bygger godt samarbeid i linjene og mellom linjene i tjenestetilbudet.   I flere år har det vært tverrpolitisk enighet i Bodø kommune om å satse på kommunepsykologer.  Det er flott å være fire stykker, hvorav tre er spesielt satt til å ivareta barn og unges psykiske helse. 

-Og hva er det verste?

-Jeg synes ikke noe er verst. Men jeg synes det er krevende å utvikle tjenesten slik at det blir en god vekting mellom direkte arbeid og systemarbeid, samt prioritere hvem og hva som skal slippe til og prioriteres.  

-Nevn en ting du mener kan gjøre det psykiske helsearbeidet i kommunene bedre:

-Å holde investeringen i barn og unges psykiske helse oppe i knappe tider.  Det er få lover som sikrer at gode og lett tilgengelige tiltak for utsatte barn og familier holder stabil drift når budsjettene er knappe. Den psykiske helsa kan ikke fortsette å være brikkespill med småpenger. Vi vet at tidlig innsats er et sterkt virkemiddel for å bedre voksen psykisk helse, og redusere ung uførhet.

-Nevn et tiltak din kommune er involvert i som du vil framheve?

-Kommunen er med i forskningsprosjektet «Mestrende barn», i samarbeid med R-BUP Sør-Øst og RKBU-Nord. Det gjøres et godt implementeringsarbeid i Modellkommuneforsøket.  Bodø kommune har et eget gruppetiltak, Tirsdagstreffet, for foreldre og deres barn som er pårørende.

-Hva synes du om NAPHAs kunnskapsbase www.psykiskhelsearbeid.no?

-Jeg bruker den ikke veldig aktivt, men den er en av de basene jeg er glad for og benytter meg litt av. 

-Et annet nettsted du kan anbefale?

-Jeg bruker nettsiden til Norsk forening for kognitiv terapi. De er gode på selvhjelpslitteratur, samt hjelp til mitt direkte arbeid. Uni-Research sine filmer vil jeg også anbefale. 

-Gi terningkast til regjeringens innsats for psykisk helse:

-Vanskelig. Jeg tror dem på ønsket, men kaster ikke terning for dem før jeg ser midler og lover som stabiliserer lavterskeltilbudene i kommunene gjennom skiftende økonomiske stormer.

-Hva gjør du selv for å ta vare på din psykiske helse? 

-Jeg går og sykler de fleste dager på jobb. Det klarner tanken og aktiverer kroppen på en god måte. Jeg er en lykkelig seiler, som bølger med vinden og lar kropp og sjel følge med. Dessuten: Ukentlig fysisk styrketrening.

-Anbefal en bok, film eller annen god kultur:

-Det er mye god psykologisk kunnskap i  god skjønnlitteratur. Ellers: Les Barn som pårørende.

Hopp til meny