Hopp til meny
Målfrid Frahm Jensen

REDUSERER STIGMA: Initiativtaker Målfrid J. Frahm Jensen mener det at brukerne synliggjør sin kompetanse til potensielle oppdragsgivere på nett kan bidra til både å likestille brukerkunnskap med annen kunnskap, og til å redusere stigma.

Viser brukerkompetansen sin på nett

15 personer med erfaring fra psykiske helseproblemer har delt info om seg selv på nett, og hvordan deres brukerkompetanse kan benyttes i foredrag og andre sammenhenger.

-At erfaringsformidlerne sier ja til å bli lagt på nett med foto, og presenterer seg selv med sine erfaringer innen psykisk helsefeltet, gode som dårlige, kan bidra til å redusere stigma. Det kan også bidra til å likestille brukerkompetanse med teoretisk og klinisk kompetanse, mener erfaringskonsulent og erfaringsformidler Målfrid J. Frahm Jensen.

-Menneske i gata-ansikt

Frahm Jensen er initiativtaker til listen, og selv erfaringsformidler. Hun er en av de 15 personene som har lagt ut info om sin brukerkompetanse på nettsiden til Stavanger Universitetssjukehus.

-Hensikten med listen er å synliggjøre konkret hvilken brukerkompetanse den enkelte har, og hvilke tema de kan ta oppdrag innen, sier hun.

For eksempel har Frahm Jensen selv skrevet at hun kan ta oppdrag som foredragsholder innen disse områdene: Pasienterfaring innen depresjon, angst, selvmordsproblematikk, dokumentasjon, tvang, brukermedvirkning, pasient- og brukerrettigheter, personvern, erfaringskonsulentrollen, å leve med type 1-diabetes, diabetes og psykiske lidelser. I tillegg til pårørendeerfaring (demens).

Hun er glad for at så mange har ønsket å være med på dette, og håper at flere vil komme til etter hvert. 

-Alle disse ansiktene gir de forskjellige lidelsene et vanlig «menneske-i-gata-ansikt», mener Frahm Jensen.

Bredt spekter av erfaringer

På lista er det personer egenerfaring fra bipolar lidelse, psykose, rusutløst psykose, schizofreni, selvskading, selvmordsproblematikk, PTSD, disossiative lidelser, spiseforstyrrelser, tvang, depresjoner, type 1-diabetes, pårørende til etterlatte, pårørende til foreldre og  barn som pårørende.

-Det er svært viktig at både erfaringskonsulenter og erfaringsformidlerne synliggjøres på denne måten både fordi vi har verdifull kompetanse og kunnskap som kan bedre psykisk helsefeltet, mener hun.

Det presiseres på nettsiden at foredragsholderne kan forespørres om oppdrag i hele landet. 

Hopp til meny