En erfaringskonsulents inntreden i en kommune

Publisert: 06. februar 2017
Oppdatert: 22. februar 2018

VED FASTLÅSTE SAMTALER: -Egenerfaring kan bidra til at samtalen tar en retning som blir mer nyttig for brukeren, sier ruskonsulent Inge Einarsen i Bø i Vesterålen (t.v.)  -Jeg er jo et levende eksempel på at det går an, smiler erfaringskonsulent Per Åge Johnsen (t.h.). (FOTO: Gretha Helen Evensen/ NAPHA).

VED FASTLÅSTE SAMTALER:...

En erfaringskonsulents inntreden i en kommune

Bø i Vesterålen har ansatt erfaringskonsulent. NAPHA møtte ham en knapp måned etter oppstarten.

Erfaringskonsulent Per Åge Johnsen og ruskonsulent Inge Einarsen har nettopp avsluttet den faste turen med fredagsgruppa. Stiv kuling og regn hindret dem heller ikke i dag å gjennomføre gruppeaktiviteten. De valgte bare ei løype som leder til en av de naturlige steinhulene i kommunen, Uværshula. Her er det ly å finne, etter en god trimtur.

Johnsen kjenner på godfølelsen etter endt arbeidsdag, som i dag besto i å lede gruppa.

-Det gjør godt å gå litt opp i høyden, og kjenne været rett imot. Da kjenner du at du lever, sier han. Fredagsturen er et tilbud til brukerne av psykisk helse- og rustjenesten. Men nå er det mulig de skal åpne opp for at også bøfjerdinger som ikke er tilknyttet tjenesten kan bli med på tur.

Skal inn i alle tilbudene

Psykisk helse- og rustjenesten i Bø kommune utgjør 6,5 stillinger, inkludert erfaringskonsulenten. Kommunen har rundt 2900 innbyggere. Samtalebehandling, oppfølging i boliger, praktisk bistand i hjemmet og fast turgruppe hver fredag er noen av tilbudene.

Planen er at Per Åge Johnsen skal bidra i alle tilbudene. I tillegg skal han ha oppgaver på systemnivå.

Føringer fra mange hold

Ruskonsulent Einarsen forklarer hvor ideen om erfaringskonsulent kom fra.

-Å ansette erfaringskonsulent er anbefalt, ikke minst i føringer fra helsemyndighetene. Både i lokalt rusforum, nettverk for psykiskhelsearbeidere og på seminarer og konferanser er brukeransettelser tema, sier han.

Saken ble grundig behandlet før man besluttet å inkludere en ny profesjon i tjenesten. Fagfolkene var enige om at de ønsket erfaringskonsulenten, både som en ny kompetanse i møte med brukerne, og som bidragsyter i arbeidsmiljøet.

Viktig med grundig forankring

Ansettelsen ble grundig forberedt. Først hadde man en prosess der ansettelsen ble forankret i ledelsen, og man hadde mange forberedende samtaler.

-Det var stor enighet om at erfaringskonsulenten skulle ansettes som en likeverdig kollega, med samme rettigheter og plikter som oss andre i kollegiet, forteller Einarsen.  

Tok kontakt med andre kommuner

Utlysningsteksten avspeilte ønsket om likeverd. Så fulgte to intervjurunder, med påfølgende samtaler med Johnsen. Som endte opp med å få jobben.

Einarsen forteller at det den første tiden var viktig å avklare forventninger og begrensninger rundt ansettelsesforholdet. I starten tok kommunen kontakt med tjenester som har erfaring med å ansette erfaringskonsulent, for å få råd og tips.    

-Han bidrar positivt

Fylkesmannen i Nordland innvilget i 2016 søknaden om kommunale rusmidler, og Johnsen er nå engasjert i et toårig prosjekt. Fagfolkene og leder av tjenesten var usikker på hvor mange oppgaver de hadde til erfaringskonsulenten, noe som gjorde at de valgte å starte med 20 prosent stilling.

-Planen er å øke stillingen gradvis, til 50 prosent etter to måneder. Vi synes alle at Johnsen bidrar positivt, både til arbeidsmiljøet og i tilbudet til brukerne, slår Einarsen fast.    

Har samme rettigheter og plikter som de andre

-Jeg har hatt jobben i snart en måned nå og opplever å bli behandlet som en likeverdig kollega, sier Johnsen. Han har samme ansvar som de andre ansatte i enheten, deltar på alt av rapporter og møter, har tilgang til dokumentasjonssystemer og jobber i direkte pasientkontakt.

En forutsetning for dette er at Johnsen har undertegnet taushetserklæring og er lojal mot ledelsen.

-Det ville ikke fungert om vi skulle snakke om noe med Per Åge til stede, og om noe annet når han ikke var her, sier Einarsen.

Får økt kompetanse, som de andre  

Som de andre har også Johnsen en rett og en plikt til å øke sin kompetanse. Dette er et av elementene som bidrar til likeverd.

Etter at han ble ansatt har han og kolleger i tjenesten deltatt på kurs i Motiverende Intervju (MI). Både Johnsen og Einarsen trekker fram denne felles opplæringa som viktig når rollen til erfaringskonsulenten skal utvikles.

 -Jeg trodde MI var en sykdom, da jeg fikk tilbud om å bli med, ler Johnsen.

-Nå forstår jeg at det er et samtaleverktøy som jeg garantert vil bruke i jobben.

Kommer med nyttige bidrag

Personalet har hatt Johnsen som kollega en måned nå, og de synes han kommer med nyttige bidrag, når spørsmål diskuteres på vaktrommet.

- Han har en fin måte å gi innspill på. Og vi trenger innspill for å treffe rette valg, poengterer Einarsen. En annen kollega forteller at verdiene og menneskekunnskapen Johnsen har med seg, er et verdifullt bidrag til arbeidsfellesskapet.

-Kan bidra i fastlåste relasjoner

Erfaringskonsulenten skal være ekstra ressurs inn i tjenesten. Han skal ikke erstatte andre ansatte, ved for eksempel å dekke en stilling i turnus. Einarsen, som jobber med rusavhengige, har forventninger om å få hjelp i relasjoner der han som behandler av ulike årsaker står fast, og ikke lykkes med å bidra i brukernes bedringsprosess.

-Per Åge kan trolig bidra til at vi kommer videre i fastlåste relasjoner. Han kan forstå hvordan vi kan få innsmett, og finne lure veier å gå videre, sier han.

Egenerfaringen er en stor ressurs

Mange rusavhengige bringer ikke på bane utfordringer med å holde seg rusfri, av ulike årsaker. Både Johnsen og Einarsen tenker at Johnsen kan være en viktig bidragsyter inn i slike relasjoner.

Egenerfaring kan trolig bidra til at samtalen tar en retning som blir mer nyttig for brukeren.

-Jeg er jo et levende eksempel på at det går an, sier Johnsen.

Vil at han skal stille spørsmål

Einarsen har forventninger om at erfaringskonsulenten skal være en lojal kollega som stiller mange spørsmål til han framover. Spørsmålene må gjerne være kritiske, og ha mål om å gjøre tjenestene bedre.

-Jeg forventer at du sier dine meninger, og gir beskjed om jeg sier noe dumt eller uheldig. Og jeg skal prøve å svare så godt på spørsmålene dine som jeg kan, sier Einarsen.

-Jeg har et mål om å være rådgiver, både for fagfolk og brukerne, svarer Johnsen.

Veien videre

Nå er ett av oppdragene hans å innhente erfaringer fra andre kommuner som har ansatt erfaringskonsulent, og presentere forslag til videre utforming av stillingen.

Han har fått en av kollegene som veileder, for at han skal komme lettere inn i arbeidsoppgavene og bli en del av kollegiet på en god måte.

-Det oppleves nyttig. Samtidig er det et stort ansvar å ivareta rollen «spesialist på brukererfaring», sier Johnsen. Han ser at kontakt med brukermiljø og andre erfaringskonsulenter vil være viktig.

Håper på fast drift

Håpet er at den tilskuddsfinansierte stillingen som erfaringskonsulent etter endt prosjektperiode går inn i Bø kommunes driftsbudsjett. Johnsen og Einarsen er klar over at det avhenger av om de lykkes i prosjektperioden.

 

 

 

 

 

 

Kommenter:

Mer om

brukermedvirkning brukeransettelser brukerkunnskap tjenesteutvikling nyheter erfaringskonsulenter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen