Tilbakemeldingsverktøy

Publisert: 14. september 2016.   Endret: 13. august 2021

Tilbakemeldingsverktøy i psykisk helse- og rustjenester benyttes for å endre og forbedre tjenestene, i tråd med erfaringer og ønsker fra brukerne.

Artikler om: Tilbakemeldingsverktøy
 • Sist publiserte (31)
 • Nyheter (8)
 • Praksiseksempler (5)
 • Blogg (0)
 • Vitenskapelige artikler (2)
 • Verktøy ()
 • Reportasjer (0)
 • Brukererfaringer (0)
 • Forskning (4)
 • Multimedia (0)
 • Offentlige publikasjoner (0)
 • Prosjektrapporter (0)
 • Video (0)