Publisert: 03. oktober 2016.   Endret: 04. oktober 2016
Danske manualer - foto fra ragnhild

FIT MANUALER: De engelske manualene om FIT er nå oversatt til dansk- nyttig lesning, sier Prosjektleder i FIT, Gretha Helen Evensen (Foto: International center for clinical Exellence).

Manualer for FIT oversatt til dansk

Manualer for FIT oversatt til dansk

ICCE Feedback Informed Treatment (FIT)- manuals gir et viktig grunnlag for arbeid med Feedback-informerte tjenester. Nå er de seks heftene oversatt fra engelsk til dansk.

Manualene, som er utviklet av ICCE (International Center for Clinical Excellence), er nyttige for psykisk helse- og rustjenester som ønsker å implementere Feedback-informerte tjenester (FIT), og for fagpersoner som ønsker å bruke verktøyet. På napha.no samler vi fagstoff om temaet FIT. (som springer ut fra det mange kjenner som KOR (Klient- og resultatstyrt praksis)).

Heftene kom første gang ut på engelsk i 2011. Napha.no har omtalt Manual 1 og Manual 2. Nå er hele serien tilgjengelig også på dansk.

Økende interesse i Danmark

Interessen for å ta i bruk FIT har i Danmark vært økende gjennom de siste fem årene. Dette har gjort at behovet for dansk litteratur på området har vært stigende, skriver Susanne Bargmann og Henrik Vesterhauge- Petersen i forordet til de dansk oversatte manualene.

De skriver videre at oversettelsen er gjort av to med lang erfaring i bruk av FIT, og at de er oversatt så nær opp til den opprinnelige versjonen som mulig.

Nyttig å lese

Manualene er så langt ikke oversatt til Norsk, men den danske oversettelsen kan for noen være nyttig å lese. Prosjektleder for FIT i NAPHA, Gretha Helen Evensen, sier hun hadde god nytte av å lese de danske manualene.

-For meg var det lettere å lese manualene på dansk enn på engelsk, og etter å ha lest manualene opplever jeg å ha fått svar på mange av de spørsmålene jeg har stilt meg om FIT, sier Evensen.

Oversikt over de ulike manualene

  • Manual 1: Hvad virker i terapi: en grundlæggende introdution
  • Manual 2: Feedback- informert klinisk arbejde: en grundlæggende introduksjon
  • Manual 3: Feedback informert supervision
  • Manual 4: Documenting change: A primer on measurement, Analysis, and reporting (denne er ikke oversatt til dansk)
  • Manual 5: Feedback informert klinisk arbejde: spesifikke populationer og behandlingskontekster
  • Manual 6: Implementering af feedback informed treatment på arbejdspladser og i organisationer

Internasjonalt samarbeid

Oversettelsen er blitt til gjennom et internasjonalt samarbeid bestående av:

Rob Axsen, Susanne Bargmann, Robbie Babbins-Wagner, Bob Bertolino, Cynthia Maeschalck, Scott D. Miller, Bill Robinson, Jason Seidel og Julie Tilsen.

Her kan du kjøpe de danske manualene. De seks ulike manualene utgjør på totalt 264 sider. De koster 47 Euro pr. stykk.

 

Prosjektleder: Gretha Helen Evensen, prosjektleder for FIT i NAPHA (Foto: NAPHA)

Kommenter:

Mer om

fit kor feedback-informerte.tjenester verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen