Fylkesmannen i Hedmark arrangerer søknadsverksted

Publisert: 15. desember 2015
Oppdatert: 24. mai 2016
2220915 workshop

AKTUELT: På verkstedet tar kommunene utgangspunkt i lokale utfordringer og behov for hvordan helsetilbudet kan styrkes. De får drøftet egen situasjon og alternative satsingsområder. (Ill.foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: På verkstedet ...

Fylkesmannen i Hedmark arrangerer søknadsverksted

I Hedmark tar rådgiver hos Fylkesmannen konsekvensen av at statlige midler til psykisk helse- og rustjenestene fordeles i form av årlige tilskuddsmidler og inviterer kommunene til søknadsverksted.

Fylkesmannen er sentral i administrering av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. I Hedmark har man gode erfaringer med å samle kommunene til søknadsverksted tidlig på året, før søknadsfristen går ut.

Deltakere på samlingene er kommunalsjefer, rådmenn og tjenesteledere fra noen av Hedmarkskommunene. Fylkesmannen veileder og hjelper til med å utforme flere av søknadene.

Dialog gir resultater

-Søknadsverkstedet bidrar til dialog og at vi får spisset fordelingen av de tilskuddsmidlene vi disponerer.

Hedmarkskommunene får informasjon om ordningene, praktiske råd i forhold til hva som skal inn i søknadene, samt gode råd og grep for hvordan man kan styrke tjenestene, sier Arild Bækkevold, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Hedmark.

Søknadsverkstedet fører til at flere kommuner enn før nyter godt av midlene. Og det er med på å effektivisere prosessen fra Fylkesmannens side.

Lokal kartlegging

Før man møtes på verkstedet, oppfordrer Fylkesmannen kommunene til til å kartlegge utfordringer de har innen rus- og psykisk helse. Kartleggingen bidrar til å identifisere behov for satsingsområder lokalt.

Enkelte steder arrangerer man lokale dialogseminarer, der rådgiver hos Fylkesmannen har deltatt. Aktuelle lokale satsinger diskuteres også på søknadsverkstedet.

Informasjon om muligheter

Informasjon om de ulike tilskuddsordningene gis tidlig på seminaret. Man presenterer Helsedirektoratets mål med tilskuddsmidlene, og alternativer til hvordan midlene kan bli anvendt.

Se oversikt med søknadsfrister, kriterier og rapporteringskrav på Helsedirektoratets nettsider.

Målrettet jobbing

På verkstedet tar kommunene utgangspunkt i lokale utfordringer og behov for hvordan helsetilbudet kan styrkes. De får drøftet egen situasjon og alternative satsingsområder.

Kommunens prioriteringer kobles opp mot mulighetene tilskuddsmidlene gir, og gir grunnlag for utforming av søknaden.

Gir gode råd

Temaer på søknadsverkstedet er trender på psykisk helse- og rusfeltet, overordnet tenkning, samt rapporteringsplikten man har, om man mottar tilskuddsmidler.

Fylkesmannen gir råd om at man redegjør for prosjektets overføringsverdi i søknaden, og at man beskriver implementeringsstrategi

Enkelt og greit

Bækkevold avviser at det er komplisert å tilby kommunene seminar for å lære å skrive prosjektsøknader.

-Vi informerer om mulighetene og sentrale tema. Så legger vi søknadsskjemaet opp på stor skjerm. Da er kommunene i gang, sier han.

 

 

 

Ta gjerne kontakt
  • Bækkevold åpner for at andre Fylkesmann-embeter tar kontakt, om de vil etablere søknadsverksteder og trenger starthjelp.
  • Han kan kontaktes på: fmheabe@fylkesmannen.no  

Kommenter:

Mer om

tilskuddsmidler verktøy søknader prosjektmidler hedmark praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen