Publisert: 31. januar 2020.   Endret: 31. januar 2020
Dame i genser, mann i dress, ser på nettbrett, smiler, vindu utenfor

MØTER ARBEIDSGIVERE OG JOBBSØKERE: -IPS-jobbspesiallister jobber gjerne 60% av tiden utenfor kontoret. De møter folk der de er, på arbeidsplassen, på kafe, ute eller hjemme. Nytt digitalt verktøy er underveis. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)  

 

Nytt nettbasert verktøy for IPS jobbspesialister

Nytt nettbasert verktøy for IPS jobbspesialister

I nord utvikles et verktøy for å kunne jobbe mobilt, samhandle og kvalitetssikre arbeidet med Individuell jobbstøtte (IPS) bedre.

Det nye verktøyet skal gi IPS-jobbspesialistene i Nord-Norge muligheten til å løsrive seg fra kontorpulten og møte pasientene der de er, skriver Helse Nord IKT. 

– Det blir utrolig bra å kunne arbeide med et elektronisk verktøy, som på sikt kan brukes på mobil og nettbrett, sier Mads Kristian Johansen, metodeveileder i IPS ved Nordlandssykehuset.

I dag registrerer IPS-jobbspesialistene sin aktivitet i regneark for å kvalitetssikre og administrere arbeidet. Dette betyr at de må holde seg på kontoret for å notere fra møter ute hos jobbsøkere og besøk hos arbeidsgivere. 

Testet og fått gode tilbakemeldinger

Jobbspesialistene ved Nordlandssykehuset har testet IPS-it, som den nett-baserte applikasjonen kalles.

– Tilbakemeldingene har vært gode og til våren blir det pilotering (utprøving), sier Johansen. 

Muligheter for samhandling

Verktøyet vil støtte samhandling på en helt annen måte. Det kan bli enklere å sammenligne og dele data på tvers av organisasjonene, både internt i Helse Nord og med NAV.

Alle vil kunne finne informasjon raskt og verktøyet vil fungere effektivt på tvers av systemene, poengterer Johansen.

Kvalitetssikring og oversikt

En annen viktig fordel er mer strukturerte data, forteller Han Roger Moen, som er utvikler.

Alle som jobber med IPS, må oppgi den samme informasjonen i henhold til de samme kravene. Dette gjør alt mer målbart og lettere å sortere.

Verktøyet gir nye muligheter til å få ut gode rapporter. Det liker Johansen, som også ser potensial for å bruke applikasjonen til datainnsamling til forskningsprosjektet IPSNOR.   

På tide med modernisering

Det kan være på høy tid at det utvikles løsninger som denne Nordlandssykehuset har tatt initiativ til. Excel-ark og andre mindre moderne løsninger, er ikke like godt egnet til å lagre data i tråd med den nye personvernforordningen GDPR, for eksempel. 

Prosjektet har vakt interesse og oppsikt nasjonalt. 

Så vidt jeg vet, er det ingen andre steder i verden det pr. i dag jobbes med løsninger som dette, sier Johansen. 

Kan NAV og kommunene bruke det?

I dag må du ha en rolle i Helse Nord for å logge deg på, så neste utfordring blir å gi alle tilgang til systemet, påpeker Mads Kristian Johansen ved Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehust.  

De fleste IPS-jobbspesialistene er ansatt i NAV, men jobber i behandlingsteam på sykehusene eller i en kommune. De som har en tilgang i helseforetakets system vil kunne bruke IPS-it.

For hele landet?

Visjonen er nasjonal utrulling.

Det er klart at vi har kjempelyst til å få dette ut til hele landet. Men, vi er bare en liten enhet, og har utviklet dette på eget initiativ, sier Johansen.

Drift, vedlikehold og videreutvikling av en versjon som kan brukes av andre enn de som er innenfor Nordlandssykehusets system, krever ressurser og samarbeid med flere aktører.

Disse utvikler IPS-it:

Verktøyet IPS-it utvikles i samarbeid mellom Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset og Helse Nord IKT.

VEILEDER i IPS: Mads Kristian Johansen, metodeveileder ved IPS Nord (Regionalt kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse).
IT-UTVIKLER: Han Roger Moen, utvikler ved Helse Nord IKT

Kommenter:

Mer om

ips arbeid.og.psykisk.helse individuell.jobbstøtte verktøy nordland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen