Endret: 08. februar 2017
4015976 folkehelse

AKTUELT: -Dette er gode nyheter. Det er på høy tid at folkehelse blir en naturlig del av elevenes hverdag på skolene, sier Solrun Steffensen, faglig rådgiver i NAPHA. (Ill.foto: www.colourbox.com)

Folkehelse blir sentralt for fremtidens elever

Folkehelse blir sentralt for fremtidens elever

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har nå begynt jobben med å slanke skolefagene. Noe må ut, når livsmestring og folkehelse, bærekraft, demokrati og medborgerskap skal inn.

-I dagens læreplaner er det rett og slett for mye. Noe må ut for at elevene skal kunne få skikkelig dybdelæring, sier Røe Isaksen til NTB.

Han slår fast at arbeidet med de nye læreplanene skal involvere bredt.

-Vi skal ha personer med høy faglig og skolefaglig kompetanse og erfaring med i arbeidet for å vurdere hva som skal ut, sier han.

-Gode nyheter

Regjeringen har besluttet å innføre tre tverrgående tema som skal gjennomsyre så godt som alle skolefag: Livsmestring og folkehelse, bærekraft, demokrati og medborgerskap.

-Dette er gode nyheter. Det er på høy tid at folkehelse blir en naturlig del av elevenes hverdag på skolene, sier Solrun Steffensen, faglig rådgiver i NAPHA. Hun håper psykisk helse blir sidestilt med fysisk helse, når folkehelse nå skal mer inn i skolene.

Håper tabuer brytes ned

-Egentlig er det to sider av samme sak. Vi er både det psykiske og det fysiske, og det ene påvirker det andre.

-Jeg håper dessuten endringene i skolen nå vil føre til at tabuer rundt det å slite med psykiske problemer, brytes ned. At barn og ungdommer skal forstå at det ikke er så uvanlig å ha det vanskelig iblant. Og at det er mulig å komme seg ut av vanskelige situasjoner og gå videre, sier Steffensen.

Bred og åpen prosess

Isaksen sier at departementet legger opp til en bred og åpen prosess der fagpersoner, eksperter, skoler, lærere, elever, skoleeiere og lærerutdanningene skal involveres.

-Det er flott. Det blir spennende å følge dette fremover, sier Steffensen.

Kommenter:

Mer om

folkehelse helsefremming.og.forebygging barn.og.unge nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen