Publisert: 23. november 2015.   Endret: 03. desember 2015
Jimmy Pedersen og Asbjørn Larsen driver Kafe X i Tromsø

KAFE FOR FORANDRING: -De fleste har litt angst for å gå videre i livet, fordi det er komfortabelt å være der man er, sier Jimmy Pedersen (foran). Sammen med leder og initiativtaker Asbjørn Larsen (bak) driver han Kafe X, der en kopp kaffe i et trygt miljø kan bli et springbrett.

 

Kafe med X-faktor i Tromsø

Kafe med X-faktor i Tromsø

Sentralt i Tromsø ligger en kafé utenom det vanlige. En tur innom her, kan bli det første steget ut i livet!

Hva X-faktoren er, må man nesten oppsøke kafeen for å danne seg sitt eget bilde av, det er det som er så spennende.

Vi fra NAPHA kommer en høstlig regnværsdag inn til tente stearinlys, på menyen hos Kafe X står fish&chips, og det er bare å slå seg ned med en kopp kaffe og avis.

Slå av en prat

-Vi prøver å unngå fortelling av røverhistorier i kafeen, selv om ingen skal behøve å fornekte at de har vært med på ting, forteller Vidar Hårvik.

Vidar er daglig leder i organisasjonen Marborg, og en aktiv støttespiller i driften av Kafe X. Blant annet står han bak etableringen av aktivitetstilbudet knyttet til kafeen. Han er også til stede når noen trenger det.

-Hvis noen er i en sårbar fase og absolutt må prate om rus, kan vi ta dem til side for en prat med oss i RIO's og Marborgs lokaler i andre etasje, i stedet for at det foregår inne i kafeen, sier han.

Tilgjengelig tilbud

Ideen om en annerledes kafé oppsto allerede i 2004, som en konsekvens av at kommunens tilbud til folk med rusproblemer var så dårlig.

-Kravet om at man måtte være rusfri, gjorde det meste av hjelpen utilgjengelig og holdt de rusavhengige utenfor, forteller Vidar.

Asbjørn Larsen, som i dag er leder for Kafe X, fant den gangen ledige lokaler i Tromsøs eldste varmestue. Med kjøkken og en kaffekoker, startet utviklingen av en trygg sone for dem som ønsket å bli rusfrie, men som ikke tok det så lett.

Sted for forandring

Kafe X er rusfri, men hva gjestene gjør når de er andre steder, legger ikke prosjektledelsen seg bort i. De er opptatt av å skape et mentalt fristed som setter positive krefter i sving.

-De fleste har litt angst for å gå videre, fordi det er komfortabelt å være der man er, forteller Jimmy, som i dag har ansvar for daglig drift i kafeen.

Han har selv erfart at en trygg sosial arena kan fungere som det beste utgangspunktet for endring.

-Livet fikk mening

Jimmy Pedersen begynte å bruke kafeen i 2009. Det ble et viktig vendepunkt i livet.

- I stedet for å sitte alene i en leilighet, fikk jeg venner og et nettverk. Plutselig var jeg med på noe som ga mening, forteller han.

Fikk jobb på Kafe X

Nå er han ikke lenger bare gjest. Siden januar 2015 har han jobbet i 40 % stilling med ansvar for daglig drift i kafeen. Han har mye å gi til både gjestene, driften og arbeidet med brukermedvirkning i prosjektet. Så engasjert er han i jobben, at han nok står på langt utover det han blir betalt for.

-Utbrent ville jeg nok heller blitt om jeg hadde sittet hjemme, svarer Jimmy.

To stillinger lyst ut

Både arbeidsmiljøloven og anerkjennelse av arbeidet som legges ned, er noe prosjektledelsen er opptatt av. Dette er noe av bakgrunnen for at stillingen Jimmy er i, økes til 100 % og lyses ut offentlig. Kommunen har sagt ja til å finansiere to stillinger til drift av kafeen.  

-Det betyr vi kan fortsette å ha åpent seks dager i uken, samtidig som vi kan spisse arbeidet med brukermedvirkning og tiltak knyttet til kafeen. Noen av oss kan jobbe dedikert med kafedriften, og andre kan jobbe opp mot brukerinstitusjoner, opp mot kommunen og NAV og dessuten utvide samarbeidet vi har med kriminalomsorgen, sier Asbjørn Larsen. 

Aktivitet inne og ute

Noen dager kommer tre-fire gjester innom Kafe X, andre ganger kan det være opptil 20. Huset har flere etasjer.

-Vi har pusset opp selv, og det gjør noe med oss! Det sier både Asbjørn og Jimmy, som tar oss med ned trappen til kjelleren. Den er blitt lys og lun. Stue og hobbyrom i ett. Trommesettet og gitaren står klar for de som vil musisere, og fotballinteresserte kan samles i en hyggelig sofakrok foran TV-skjermen når TIL spiller på bortebane.

-Når det er hjemmekamp i Tromsø, drar alltid en gruppe herfra til stadion, forteller Asbjørn Larsen.

Deltar i kulturlivet

-Fra og med 2007 har Kafé X også stilt med frivillige til Buktafestivalen. Til gjengjeld får vi fribilletter, sier Asbjørn.

Aktiviteten som springer ut fra kafeen, kommer ofte i stand gjennom det etterhvert etablerte samarbeidet med Tromsøs kultur- og næringsliv.

-Vi har avtaler med kinoen og teateret, som gir oss fribilletter til en del forestillinger, sier Asbjørn.

I slike sammenhenger dukker de aldri opp som en samlet stor gruppe fra Kafe X, man lar i stedet enkeltpersoner ta med seg en venn eller to, slik det er vanlig å gjøre når man går på kino eller teater.

Inviterer Tromsø-folket inn

-Vi ønsker at en viss prosent av gjestene i kafeen skal være uten rusproblemer eller rushistorie, sier Asbjørn Larsen. 

Slik blir det lettere å utvikle uformelle nettverk som hjelper den enkelte i hans eller hennes rehabilitering. Om sommeren går derfor en åpen invitasjon ut til Tromsøs befolking om å komme på grilling i bakgården.

-Vi tilbyr også møterom i 2. andreetasjen gratis. Partiet SV, Lions og Grønn hverdag er blant dem som har benyttet seg av det, sier Asbjørn Larsen.

Finansiering

Kommunen betaler husleie og strøm, og organisasjonen Marborg bidrar med en sum til drift, i år 200 000. Gaver fra losjer og foreninger bidrar også i regnskapet. De ansatte ved kafeen er ansatt i RIO. Innsats fra frivillige utgjør også en stor del av driften.

-Det er et definert skille mellom å jobbe i kafeen og å være gjest, og vi ønsker ikke å skille mellom frivillige og ansatte, forteller Asbjørn Larsen.

Frivillige og gjester

De frivillige er med på morgenmøtene og er med på å bestemme hvordan kafeen skal være. De kan få ansvar for å åpne og lukke kafeen ved behov og er med på å sette opp handlelister og menyer.

-Ofte bruker de kafeen som arbeidstrening, derfor ønsker vi at det skal være mest mulig likt ordinært arbeidsliv, sier Larsen.

Gjestene betaler kun for brus, kaffe serveres gratis, og mat serveres gratis, men det er lov til å gi tips i en pott på disken.

-I stedet for at gjestene skal betale en femtilapp for mat her, ønsker vi at de skal kunne oppsøke byens øvrige kafetibud og bruke pengene sine der. Dette er litt av poenget, at vår kafe skal være et trygt utgangspunkt, sier Asbjørn Larsen.

Bygger på verdier

 Jimmy noterer ned ukens aktiviteter på tavla. Den litt tilbakeholdne kokken og baristaen, viser sine kunster. Dagens kaffekopp har absolutt fått en tilleggsverdi. På Kafe X foregår det noe!

-Kafeen er utsmykket med bilder signert profilerte Tromsø-kunstnere, dette kom i stand gjennom et samarbeid, forteller Asbjørn Larsen.

Don’t destroy what you came to enjoy, står det på en plakat. 

Husets vegger utstråler av håp, kvalitet og livsgnist.  Subtile oppmuntringer til å være med på å ta ansvar for stedet – og livet.

 

  • Finnes det flere slike kafeer i landet, mon tro?

 

KAFE X: Navneskilt og logo, sammen med en annonsekampanje var med på å etablere kafeens posisjon i byen.
Kafe X

Stedet og aktiviteten ved Kafé X skal være et supplement til de ordinære kommunale tjenestene og er 100 % brukerstyrt.

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ved RIO Nord og MARBORG (Medikament assistert rehabiliterings brukerorganisasjon) samarbeider om å utvikle og drive kafeen. Prosjektet eies av, i tillegg til disse, samarbeid Tromsø kommune ved Rus- og Psykiatritjenesten.

Det er tidligere rusavhengige fra brukerorganisasjonene som styrer prosjektet og legger premissene for den videre utviklingen av kafeen.

Det er en etablert styringsgruppe, og en mer rullerende arbeidsgruppe som består av brukere og frivillige fra kafeen.

Kafeen serverer kaffe, te, småkaker, varm lunsj hver dag, og har middag hver torsdag fra 16.30 til kl. 17.30. Den er åpen på dagtid og kveldstid på hverdager og lørdager.

Historikk:

2004 Nettverkskafeen X startes av Asbjørn Larsen som en trygg sone rusavhengige som ønsket å være rusfrie.

2006 Kafeen får en pris på 100 000 kr. i produkter fra reklamabyrået Rød Tråd. Dette ga dem seks helsider i avisa Tromsø, de skiftet navn til Kafe X og fikk en logo.

2009 Kafeen foreslås kuttet i rådmannens budsjett, men til protester fra byens befolkning.

2010 Tromsø kommune overtar, dvs. Kafeen er sikret en fast post i budsjettet.

2015 Kommunen betaler for to 100% stillinger til drift og arbeid med brukermedvirkning i kafeen.

 

 

 

KAFEGJEST: -Jeg er soldatveteran og har blant annet slitt med rus. Det at Kafe X ER her, er i seg selv viktig for meg, sier Tor Gunnar Jentoft Olsen, som ofte er innom.

Kommenter:

Mer om

lavterskeltilbud brukerstyrt brukermedvirkning rusproblem.og.psykisk.lidelse praksiseksempler reportasjer arbeid.og.psykisk.helse brukerorganisasjoner rehabilitering

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen