Publisert: 16. mars 2020.   Endret: 19. mars 2020
Korona-virus, grafisk fremstilling

KORONA-RETNINGSLINJER FOR PSYKISK HELSE- OG RUSTJENESTENE: Helsedirektoratet her publisert anbefalinger for å i vareta personer med rus- og psykiske lidelser.

Ivareta personer med rus- og psykiske lidelser under korona-pandemien

Ivareta personer med rus- og psykiske lidelser under korona-pandemien

Søndag kl. 18 publiserte Helsedirektoratet en veileder med et eget kapittel (5) om ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunene under koronavirus-pandemien.

Unntakstilstanden vi er i, kan få store konsekvenser for målgruppene for psykisk helsearbeid i kommunene. NAPHA følger med på informasjon som kan være viktig og nyttig for våre målgrupper. Har du tips om tiltak og løsninger dere finner? Vi vil også høre om utfordringer dere i tjenestene står i. Kontakt oss på kontakt@napha.no.  

Søndag 15. mars publiserte Helsedirektoratet en veileder med anbefalinger for å ta vare på personer med rus- og psykiske lidelser i kommunen.

Retningslinjene understreker at dette er viktig:

  • Økt oppmerksomhet ved utskriving eller mangel på tilbud
  • Oversikt over pasientgruppen, vurdere risiko og prioritet og utarbeide plan
  • Plan for opprettholdelse av hjemmetjenester 
  • Kommunen og frivillige organisasjoner ser på alternative måter å i vareta målgruppene for lavterskeltilbud som stenges.
  • Tilgang på brukerutstyr
  • Ekstra oppmerksomhet på symptomtrykk og smitteverntiltak i samlokaliserte boliger.
  • Personer med psykisk lidelse og ruslidelse er i en risikogruppe og skal bli i varetatt på lik linje med andre risikogrupper av fastlegene.

Les veilederen på Helsedirektoratet.no. Kapittelet har seks punkter, og hvert av dem en begrunnelse.

 

Kommenter:

Mer om

rusproblem.og.psykisk.lidelse nyheter veiledere retningslinjer koronakrisen

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen