Publisert: 19. oktober 2015.   Endret: 13. april 2016
Vi maler kongen

FILM: Vi Maler Kongen – Et maleprosjekt på Hurtigruta. Filmen er laget av Adham Banishamsah, som er ansatt på Sisa kultursenter.

Vi maler kongen

Vi maler kongen

En spektakulær hurtigrutetur - med monarken som kunstnerisk inspirasjon.

Kultursenteret Sisa inviterte i juni 2012 flere organisasjoner ombord på Hurtigruta Ms Trollfjord, på turen fra Bergen til Kirkenes. Hensikten var å la dem få male Kongen.

Utstilling

Prosjektet endte opp i en utstilling med 40 ulike portretter, hvor nærmere 1000 personer har bidratt til å male vår alles kjære konge. Alle som deltok fikk kyndig veiledning av Sisa-kunstneren Karl Helge Vannebo.

Både fylkesting, sameting og storting har deltatt, med representanter fra både politisk og administrativt nivå.

Ville hedre Kongens arbeid for å heve de svake stemmene

- Kongen og kongehuset bruker mye tid på samfunnsgrupper som befinner seg utenfor samfunnets smale A4-format. Kong Harald har ved en rekke anledninger bidratt til å framheve de svake stemmene i samfunnet vårt. Kongen har gjort en fabelaktig jobb med integrering, og er et viktig symbol i den sammenheng, sier leder på Sisa kultursenter, John-Tore Martinsen.

Som en hyllest til kong Harald valgte altså kultursenteret å invitere en rekke mennesker - med høyst ulik bakgrunn - for å bidra til å skape portretter av Kongen. Dette var deres måte å si tusen takk for at du ser oss og at du bryr deg!

Kunst, kultur og fellesskap

Sisa jobber innenfor folkehelseperspektivet, og søker å skape god folkehelse for mennesker med ulik bakgrunn. Senteret bruker kunst og kultur som verktøy, og formålet er å skape møteplasser for å inkludere alle i fellesskapet.

Kultur er et av de beste virkemidlene for å skape et slikt fellesskap, ettersom alle har et forhold til den skapende nerven. Når vi har mat, klær og bolig har vi kanskje en grunnleggende trygghet, men den mellommenneskelige varmen som ligger i synliggjøring er ofte vel så viktig - for ikke å si livsviktig. Sisa jobber for å fylle dette behovet.

Kreativitet

Kreativiteten i Sisa er stor, og holder virksomheten i gang, enten det er bokutgivelse, kulturkafeer, teater, musikalske turneer eller en spektakulær hurtigrutetur med monarken som mentor.

- Det er helt konge, spør du meg, skriver Rolf Edmund Lund, Ansvarlig redaktør, i Altapostens bilag (s.2, mai 2012).

Sisa-kunstneren Karl Helge Vannebo

SISA-venn og tusenkunstner Karl Helge Vannebo har vært en ildsjel helt siden SISA ble startet, og har opp igjennom åra bidratt til mange inkluderingsprosjekt knyttet til kunst.

Et av prosjektene hans er «Verdens mest fattigslige kokebok». Kokeboka - med kjente og helt ukjente oppskrifter for folk med dårlig råd - fikk navnet: "KOKEBOK for ekstremt fattige – når trygden ikke strekker til"  

Til Altaposten sier kunstneren selv at han har fått økt livskvalitet etter at han engasjerte seg i flyktningarbeid ved Sisa i Alta.  

Et av de siste prosjektene er altså «Vi Maler Kongen», og her finner du et videoklipp hvor sametingspresidenten maler kongen i sametinget. 

Kunst- og uttrykksterapi

I artikkelen "Faglig fyrlykt i nord", blir kunstterapeut Dora Schmidt Stendal intervjuet av Siv Helen Rydheim ved erfaringskompetanse.no. Stendal var med på Kultursenteret Sisas prosjekt ”Vi maler Kongen” da hurtigruta stoppet i Tromsø i juni 2012. Hun mener at det å møtes med andre for å male - en felles kreativ utfoldelse - kan oppleves som meningsfullt.

Gruppen (eller felleskapet) kan være en viktig base for å utforske og utfordre vanskelige temaer. Det å skape noe konkret kan medføre at det for mange blir enklere å dele tanker, også om vanskelige tema. Stendal sier «Ha tillit til den kreative prosess» - som betyr at man ikke skal planlegge og kontrollere det som skal skje, men i stedet begi seg ut på en reise, eller gi seg hen til den skapende prosess og ha tillit til at den fører en dit man skal.

I samme artikkel sier Stendal at «å male kan være som å ha en samtalepartner, man får den indre dialog ut fra seg selv og inn i et bilde».

Videre mener kunstterapeuten at kunst og uttrykksterapi gir mer rom for det eksistensielle. Hun tror mange av de problemer vi opplever er utfordringer knyttet til det å være menneske i verden. Bilder eller skulpturer forbinder oss på mange måter med det fellesmenneskelige vi alle har med oss. Mange bilder viser på samme tid noe personlig og noe fellesmenneskelig.

 

Se og les også:

Samleartikkelen for "Stemmer i Nord", som omhandler ulike Sisa - prosjekter.

Og videoserien Om å skape møteplasser - en videoserie om kulturelt mangfold og psykisk helsearbeid. Skapt i samarbeid mellom Sisa kultursenter og sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen.

 

 

 

Film: "Vi maler kongen"

Et maleprosjekt på Hurtigruta

Filmen er laget av Adham Banishamsah, som er ansatt ved Sisa.

Sisa reiste i perioden 8.-14. juni 2012 med Hurtigruta Ms Trollfjord fra Bergen til Kirkenes, for å male kongen sammen med Blindeforbundet, Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid (ffkf) og Batteriet nord med flere

  • Prosjektleder;  John-Tore Martinsen daglig leder ved SISA
  • Kunstnerisk leder;  Karl Helge Vannebo - som også skapte ideen

Regissør; Adham Banishamsah

Kultursenteret Sisa og salutogenese

Sisa er et lavterskeltilbud i Alta, og fungerer som brobygger til Nav og helsevesenet for deltakerne sine.

Sisa skal være et godt sted å komme til, hvor det er mulig å være med på ulike aktiviteter, eller rett og slett bare et sted å være, og å bli sett. Troen på at alle er verdifulle og har noe å by på er viktig. Når folk føler seg anerkjent og respektert, får de som trenger det gradvis bygd opp selvrespekten. Det er viktig både i en rehabiliteringsfase og som forebyggende arbeid.

Dette er i tråd med salutogenesens helsefremmende tenkning rundt hva som skaper et godt og meningsfylt liv. Salutogenese trekker frem fire viktige dimensjoner ved helse, henholdsvis den fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle siden. Det siste handler om opplevelsen av sammenheng og mening i livet, og dette kan ses på som nøkler til livskvalitet.

Sametingspresidenten maler kongen i sametinget.

Kommenter:

Mer om

kunst.og.kultur lavterskeltilbud minoriteter salutogenese multimedia helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen