Publisert: 23. februar 2019.   Endret: 23. februar 2019
NAPHA-ansatte, 10-årsjubileum på Dokkhuset i Trondheim 14. februar

FYLTE 10 ÅR: NAPHA-ansatte har mottatt blomster fra NAPHA-leder Ellen Hoxmark (foran til høyre), under jubileumsseminaret på Dokkhuset i Trondheim 14. februar. FOTO: Roy Strømsnes.

Vi heier på kommunene!

Vi heier på kommunene!

Under NAPHAs 10 års jubileumsseminar fikk vi se eksempler på godt psykisk helsearbeid i kommunene, som er senterets oppgave å bidra til.

Det er grunn til å feire utviklingen som har skjedd i kommunale psykisk helse og rustjenester i løpet av de 10 årene NAPHA har eksistert. Jubileumsfeiringen på Dokkhuset i Trondheim 14. februar var først og fremst en feiring av at NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid – har eksistert i 10 år.

Se opptak av hele jubileumsseminaret. 

Meningsfulle liv i gode lokalsamfunn

Programmet speilet at vi heier på kommunene! Vi hadde invitert foredragsholdere i målgruppa vår, og alle landsdeler var representert. Vi i NAPHA heier på det gode arbeidet som gjøres i norske kommuner, for å bidra til at mennesker med psykisk helse- og rusutfordringer skal kunne leve meningsfulle liv i gode lokalsamfunn.

Vi mente at det var grunn til å feire at vi som senter i løpet av 10 år har klart å gjøre oss kjent i alle landets kommuner, at tre fjerdedeler av alle norske kommuner i fjor rapporterte å ha vært i kontakt med oss, og at bortimot alle disse var fornøyd eller svært fornøyd med oss.  Vi har bygget opp en kunnskapsbase på 1600 spennende artikler på napha.no. I fjor var det over 600 000 besøk på siden vår. Vi har over 14 000 følgere på Facebook, og nesten 5000 abonnerer på nyhetsbrevet vårt.  

Anledning til å leve meningsfulle liv

Vi i NAPHA har støttet opp under en ønsket utvikling i de psykiske helse- og rustjenestene i norske kommuner, sa helseministeren i en hilsning til oss på begynnelsen av dagen. En utvikling mot et språk der vi snakker om mennesker og ikke pasienter, utfordringer og ikke sykdom. En utvikling mot at de det gjelder får større innflytelse og definisjonsmakt. En utvikling mot et inkluderende samfunn, der alle blir akseptert og har anledning til å leve meningsfulle liv.

Vi mener også at det er grunn til å feire utviklingen som har skjedd i norske kommuner i løpet av disse 10 årene.  I sin tid ble NAPHA opprettet fordi myndighetene så at målet i opptrappingsplanen om å endre kulturen i tjenestene ikke var nådd. Økt brukerinvolvering og bedre samhandling var ikke tilstrekkelig på plass. Siden opptrappingsplanen sto antall årsverk i norske kommuner rettet mot arbeid med psykisk helse og rus stille i flere år, før vi de siste par årene har sett en økning i antall årsverk.

Så mye bra som skjer

Ulike kunnskapsbaserte metoder som ACT- og FACT-, RPH-, Housing First og IPS er tatt i bruk av mange kommuner, og flere og flere kommuner viser interesse for å jobbe etter en recoverymodell. Vi møtte eksempler på slikt godt arbeid i løpet av dagen på Dokkhuset. Vi fikk eksempler på at kommuner legger til rette for brukerinvolvering, og for at kommunens befolkning skal få hjelp når de trenger det, enten utfordringene de sliter med er lette eller omfattende. Vi fikk også høre om hvordan arbeid og ulike former for aktivitet kan bidra til meningsfulle liv.

Vi fikk i forkant av jubileumsseminaret inn 15 flotte videoer fra tjenester rundt om i landet, som alle handler om hva som motiverer folk som jobber med psykisk helse og rusarbeid. Disse ble klippet sammen til jubileumsfilmen vår Videodugnad for psykisk helsearbeid. Filmen ble vist på storskjermer i løpet av dagen, og vil bli gjort tilgjengelig i flere utgaver på napha.no.

Felles verdigrunnlag bedrer samhandling

Vi rettet blikket fremover, gjennom en debatt om et tema som har vært utfordrende gjennom opptrappingsplanen, og som kommer til å fortsette å være utfordrende, nemlig samhandling. Vi stilte spørsmål ved hvordan vi ser hverandre i samhandlingen – som lagspillere eller fiender.

Denne debatten ga meg en bekreftelse på at det er viktig å kjenne hverandre. Det er viktig å lytte til hverandre, anerkjenne hverandre, og snakke om konkrete utfordringer i samhandlingen. Jeg er også opptatt av at et felles verdigrunnlag bedrer samhandling, og stiller spørsmål ved om det trengs strukturelle forandringer i form av nytt lovverk og ny organisering for å bidra til å løse samhandlingsutfordringene vi alle er enige om at ligger der.

Definisjonsmakten

Vår drøm er at kommunenes innbyggere skal få den hjelpen de trenger der de bor. At det skal være enkelt å ta kontakt, en nettside og et telefonnummer som er lett tilgjengelig. At den enkeltes ønsker og behov blir lyttet til, og at hjelpen som gis er nyttig. At hjelp er mangefasettert, og har fokus på mening, tilhørighet, aktivitet.  At erfaringskompetanse blir vedsatt og brukt i tjenestene. At spesialisthelsetjenesten er tilpasset brukernes og kommunenes behov.

Vi drømmer om at definisjonsmakten i større grad vil ligge hos brukeren og kommunen. Jeg kan ikke se at vi er der at alle innbyggere i landet blir møtt av slike tjenester. Vi i NAPHA ønsker å være nyttige for kommunene også i den videre utviklingen.

 Live-sending på NAPHA-tv

Live-sending på NAPHA-tv.

Jubileumsdeltakere tas i mot på Dokkhuset i Trondheim

Jubileumsdeltakere tas i mot på Dokkhuset i Trondheim.

 Videohilsen fra kommunene

Jubileumsfilmen Videodugnad for psykisk helsearbeid med videohilsener fra kommunene hadde premiere på seminaret, og blir vist på Napha.no. 

NAPHA-leder Ellen Hoxmark under jubileumsseminaret 14. februar.

Kommenter:

Mer om

nyheter napha.10.år jubileum act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen